Toggle navigation
Administration-1920x315

Projektorienteret arbejde

Kort fortalt om kurset

Deltageren kan efter uddannelsen arbejde projektorienteret samt medvirke til implementering af projekter. Deltageren kan identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe samt vidensdele og anvende kreative problemløsningsmetoder.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Om forløbet

Oplagt kursus for dig, der ønsker at arbejde projektorienteret

Vi arbejder alle mere og mere projektorienteret på tværs af afdelinger, funktioner og fagområder. Det kræver administrative og kommunikative kompetencer, så projekterne gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde, og at alle er bekendt med egen rolle.

Kurset er dermed målrettet dig, der ønsker at arbejde mere projektorienteret.

Kursets indhold

  • Projekters opbygning, herunder forståelse for projektets faser, milepæle og aktiviteter
  • Projektets placering i forhold til den øvrige organisation, herunder hvilke beføjelser og kompetencer, det indebærer
  • Identificering af egne og andres roller, opgaver og ansvar
  • Værktøjer til at kommunikere egne synspunkter klart, give konstruktiv feedback og håndtering af eventuelle konflikter i en projektgruppe
  • Forståelse for vigtigheden af vidensdeling
  • Redskaber til at anvende kreative problemløsningsmetoder
  • Færdigheder i håndtering af projektgruppemøder, herunder indkaldelser og referater
Info om fag
45988 - Projektorienteret arbejde

Målgruppe: Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobudførelsen.

Beskrivelse: Deltageren kan i det daglige, arbejde projektorienteret og dermed medvirke til gennemførelse af projekter. I den forbindelse kan deltageren identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe. Deltageren kan kommunikere egne synspunkter klart, give konstruktiv feedback og håndtere evt. konflikter i en projektgruppe. Deltageren forstår vigtigheden af at vidensdele og kan anvende kreative problemløsningsmetoder så løsningsforslag er kreative, innovative og målrettede. Deltageren har desuden viden om hvordan projektet er placeret i forhold til den øvrige organisation og hvilke beføjelser og kompetencer dette indebærer.

Fagnummer: 45988 Projektorienteret arbejde Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90