Toggle navigation
Administration-1920x315

Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser

6 ugers jobrettet
Kort fortalt om kurset

Efter kurset kan du identificere administrative arbejdsopgaver, hvor der kan skabes øget værdi for virksomheden ved at digitalisere og/eller automatisere arbejdsprocesserne.

Hold

26-05-2023
Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser
3 dage Fjernundervisning
26-05-2023
Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser
3 dage Daghold
09-10-2023
Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser
3 dage Fjernundervisning
09-10-2023
Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser
3 dage Daghold
Info om fag
49731 - Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere, der arbejder med optimering og automatisering.

Beskrivelse: Deltageren kan udpege og prioritere, hvilke dele af en administrativ arbejdsproces, som egner sig til automatisering i forhold til at skabe værdi for virksomheden og kan endvidere vurdere automatiseringen i forhold til kvalitet og sikkerhed.

Deltageren kan udarbejde automatisering af en arbejdsproces i et relevant digitalt værktøj, samt arbejde med justeringer og løbende vedligeholdelse heraf.

Deltageren kan vurdere og justere automatiseringsprocessen i forholdet til kvalitet, datasikkerhed og lovgivning.

Fagnummer: 49731 Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45