Toggle navigation
Administration-1920x315

Projektudvikling og gennemførelse

6 ugers jobrettet
Kort fortalt om kurset

Deltageren kan efter uddannelsen formulere mål og formål med projektet samt vælge, hvilket projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den konkrete opgave. Deltageren kan udarbejde handlingsplan for alle faser i et projekt inkl. hoved- og delmål.

Hold

23-10-2023
Projektudvikling og gennemførelse
2 dage Daghold
23-10-2023
Projektudvikling og gennemførelse
2 dage Fjernundervisning
20-03-2024
Projektudvikling og gennemførelse
2 dage Daghold
20-03-2024
Projektudvikling og gennemførelse
2 dage Fjernundervisning
22-05-2024
Projektudvikling og gennemførelse
2 dage Daghold
22-05-2024
Projektudvikling og gennemførelse
2 dage Fjernundervisning
Info om fag
45987 - Projektudvikling og gennemførelse

Målgruppe: Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobudførelsen.

Beskrivelse: Deltagerne kan omsætte ideer til praktisk gennemførlige projekter. I forbindelse med udformningen af projektet, kan deltageren formulere mål og formål med projektet samt vælge, hvilket projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den konkrete opgave.
Deltageren kan medvirke i udarbejdelsen af handlingsplaner for projektets faser, inkl. hoved- og delmål, herunder udarbejdelse af aktivitets- og ressourceoversigt. Deltageren kan desuden udarbejde et forslag til en tidsplan til at styre efter.

Fagnummer: 45987 Projektudvikling og gennemførelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 400,00 Uden for målgruppe: DKK 1.268,90