Toggle navigation
Verdensmål

Verdensmål i dagligdagen

Verdensmål i undervisningen

Aalborg Handelsskole er verdensmålsskole

På Aalborg Handelsskole sætter vi handling bag ordene. Som UNESCO verdensmålsskole kigger vi hele tiden på bæredygtige tiltag og vi inddrager FN’s 17 verdensmål i både undervisning og ift. skolens drift.
AH_UNESCO_verdensm__lsskole_1(1)

Aalborg Handelsskole blev Unesco Verdensmålsskole i 2019. Dermed er vi en del af et globalt netværk på omkring 10.000 skoler – heraf ca. 50 skoler i Danmark. Udnævnelsen er en anerkendelse af det arbejde, som skolen allerede gør for at sætte fokus på globalt medborgerskab og bæredygtighed. Med titlen er der desuden igangsat initiativer, der sikrer endnu større fokus på verdensmålene i undervisningen på alle skolens afdelinger – til glæde for både elever, medarbejdere, erhvervsliv og vores fælles jordklode.

På Aalborg Handelsskole uddanner vi til fremtidens arbejdsmarkeds, og det er derfor essentielt for os, at vi klæder eleverne på med sunde værdier inden for bæredygtighed og globalt medborgerskab. Eleverne skal bl.a. lære, hvordan verdensmålene kan gå hånd i hånd med det at skabe en sund og god forretning. Det er et konkurrenceparameter, som uden tvivl vil blive endnu større i fremtiden.

Verdensmål i undervisningen

På alle Aalborg Handelsskoles uddannelser sættes der fokus på FN’s verdensmål, og bæredygtighed er et centralt tema i hverdagen. Derfor inddrages der ofte eksempler i undervisningen ligesom mange opgaver laves med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Ligeledes inviteres virksomheder også løbende ind for at fortælle, hvordan de i praksis arbejder med verdensmålene i dagligdagen.

Aalborg Handelsskole er kendt som en moderne uddannelsesinstitution med et globalt udsyn. Derfor har vi også et ansvar for at udbrede en viden og forståelse om verdensmålene for vores elever. Flere og flere virksomheder inddrager også verdensmålene ift. strategiske beslutninger, og derfor er viden om disse også et vigtig parameter i forbindelse med rekruttering af kommende medarbejdere.

På Handelsgymnasiet har vi desuden lavet en studieretning ’HHX Samfund og bæredygtighed’, hvor kultur, bæredygtighed og grøn økonomi er sat i fokus. Her bliver eleverne klædt på til at bruge verdensmålene i forhold til samfundet og erhvervslivet.

Bæredygtig skoledrift

Det er dog ikke kun i undervisningen, at vi sætter fokus på bæredygtighed. Også i forhold til skolens drift bliver der konstant kigget på muligheder for at gøre hverdagen grønnere. Det kan fx være i forbindelse med:

  • Energirenovering af bygninger
  • Benytte bæredygtige materialer ved renovering/tilbygning
  • Mindske madspild
  • Mindske papirforbrug
Og løbende indtænkes der nye tiltag.