Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Verdensmål på engelsk

I engelsktimerne på Handelsgymnasiet inddrages verdensmålene også i undervisningen. Det sker fx ved at lave mundtlige øvelser, hvor eleverne skal forklare verdensmålene for hinanden eller ved at inddrage uddannelse og fattigdom i de landestudier, vi i forvejen arbejder med.
Engelsk_banner

Engelsk er et verdenssprog! Skal man for alvor engagere sig i verdensmålene og gøre en forskel, er det essentielt, at man kan snakke med på engelsk. Derfor arbejder vi med at opbygge et solidt ordforråd relateret til verdensmålene. Desuden er det vigtigt at kunne begå sig globalt med folk fra mange kulturer, hvilket også er noget, vi arbejder meget med i engelsk. Et vigtigt aspekt i dette arbejde er at møde andres perspektiv på verden, at se tingene fra flere sider og at få konfronteret sine fordomme om folk i forskellige lande.

Litteraturen kan desuden bidrage med relevante synsvinkler, og derfor læser vi også fiktive tekster på engelsk om for eksempel klimaforandringer. Nogle af disse tekster er en slags science-fiction med fremtidsscenarier, hvor klimaet har ændret sig katastrofalt – man kalder det cli-fi.

Vores arbejde med bæredygtighed kan også være i forhold til forbrug, produktion og miljø. Det er oplagt her at analysere, hvordan virksomheder bruger verdensmålene i deres markedsføring, både i reklamefilm og på deres hjemmesider.

Endelig kan eleverne også i undervisningen få en opgave med fx at lave en lille salgstale, hvor de på engelsk skal prøve at overbevise en politiker om, hvor vigtigt ét af verdensmålene er. Hvordan ville du for eksempel gribe det an, hvis du havde 1 minut til at overbevise Donald Trump om, at lighed eller miljø bør være hans vigtigste politiske mål fremover?