Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Bæredygtig danskundervisning

På EUD og EUX Business arbejdes der som en naturlig del af undervisningen med FN's verdensmål i faget dansk. Her inddrages verdensmålene 12, 13, 14 og 15 ofte i undervisningen.
ah2018_657

I dansk arbejder vi med verdensmålene: 12, 13, 14 og 15 – om bæredygtighed.

”Hos Sofacompany har vi besluttet os for at blive et bæredygtigt foretagende. Derfor tænker vi alle dele af vores møbler igennem: Materialerne, produktionen, transporten og holdbarheden.” Sådan skriver Sofacompany på deres hjemmeside. I dansk på C-niveau lærer eleverne bl.a. at analysere hjemmesider og verdensmålene indgår gennem valg af virksomheder, der inddrager verdensmålene i deres Corporate Social Responsibility (virksomhedens samfundsansvar), som i ovenstående eksempel.

Dansk C på EUD/EUX GF1 og GF2 er overvejende erhvervsrettet og vi arbejder med genrer som: Trykte reklamer, tv-reklamer, artikler, pressemeddelelser og salgsbreve - dette under overskriften virksomhedens interne og eksterne kommunikation. Undervisningsforløbet er 100% digitaliseret, bøgerne er iBøger og vi anvender ikke papir – i tråd med Aalborg Handelsskoles politik i forhold til at være Verdensmålsskole.

Verdensmålene inddrages direkte eller indirekte som en naturlig del af undervisningen, som gerne skulle afspejle erhvervslivets omstilling til bæredygtighed samt den virkelighed, som de unge kommer ud til, når de skal afslutte deres erhvervsuddannelse i en virksomhed. Eksempelvis læser og analyserer vi artikler om ”Black Friday” kontra ”Green Friday” og eleverne skriver invitationer til et internt arrangement med temaet ”Bæredygtighed” samt øver sig i at argumentere for og imod forskellige udsagn om økologi, madspild og klimaforandringer.

Plastforureningen af havet og jorden indgår som et tema, bl.a. gennem læsning af økolitteratur og sproglig analyse af tv-reklamer som ”Linse Kessler - Plastik er fantastik” fra Dansk Retursystem og ”BKI Kaffe Heine”, som introducerer en ny bæredygtig emballage til kaffe. BKI skriver om dette på deres hjemmeside: ”Som led i vores CSR-program støtter BKI op om verdensmål nr. 12. Dette verdensmål handler om at reducere fodaftryk på naturen gennem måden, vi producerer og forbruger varer og ressourcer på.”