Toggle navigation
Kurser i salg og markedsføring

Kurser i salg og markedsføring

Med fokus på online salg, service, kundekontakt m.m.

Detailhandel og service
Se kurser / forløb
Online salg og sociale medier
Se kurser / forløb
Salg og kundekontakt
Se kurser / forløb
Salg og markedsføring i turismeerhvervet
Se kurser / forløb

Alle kurser i salg og markedsføring

Detailhandel og service
Online salg og sociale medier
Salg og kundekontakt
Salg og markedsføring i turismeerhvervet

Kurser i salg og markedsføring

Vi tilbyder salgskurser inden for moderne salg og handel - uanset om du er ny inden for salgsbranchen eller har flere års erfaring som sælger. Vores kurser sætter fokus på både personligt salg, kundekontakt, digital handel m.m., og er derfor også oplagte for dig, der sidder med ansvar for virksomhedens markedsføring.

Bliv en bedre sælger og skab øget salg

Salg er altafgørende for at sikre en virksomheds succes. Det er vigtigt at have dygtige professionelle sælgere, der er i stand til at skabe de helt rette løsninger for kunderne. Er du god til at skabe stærke relationer til dine kunder og til at vurdere, hvornår dine kunder er købeklar? På vores salgskurser kan du få en lang række effektive salgsværktøjer inden for emner som fx

 • Personligt salg
 • Mersalg
 • Kundetyper og kunderelationer
 • Præsentationsteknik
 • Konflikthåndtering og reklamation

Formålet med kurserne er bl.a. at give dig viden om kundetyper og kundeflows, så du kan få det optimale ud af dit salg. Stærke salgsevner er med til at opbygge relationer og hjælper dig til at få flere kunder og nye ordrer. Den gode sælger er netop dig, der formår at skabe værdi og de rette løsninger for dine kunder.

Kurser i markedsføring og online marketing

Salg og markedsføring hænger på mange måder sammen. Marketing handler nemlig i høj grad om at identificere kundetyper og på en god måde skabe opmærksomhed om sine produkter eller virksomhed. Det kan ske via traditionelle medier som fx annoncer, radiospot, tv-reklamer etc., men digitaliseringen har også gjort det effektivt at markedsføre sig online via web og sociale medier. Mange virksomheder bruger i dag digital markedsføring til at nå deres målgrupper, og derfor udbyder vi også kurser i marketing inden for fx

 • Online markedsføring
 • Sociale medier som salgskanal
 • e-handel
 • e-mail marketing

Få et målrettet salgs- eller markedsføringskursus

Har din virksomhed brug for et skrædder­syet kursus målrettet jeres sælgere eller markedsføringsteam, udvikler vi gerne kurser rettet mod netop jeres virksomheds ønsker og behov.

Kontakt os
Camilla Bach
Camilla Bach
Kursussekretær
Kristina Damborg Lundsgaard
Kristina Damborg Lundsgaard
Kursussekretær
Maria Rytter Dolbak
Maria Rytter Dolbak
Kursussekretær

FAQ om kurser / efteruddannelse

Har du også et stort ønske om at efteruddanne dig? Efteruddannelse er en vigtig faktor, hvis du ønsker at udvikle dine kompetencer på arbejdspladsen eller forbedre dine muligheder for at finde nye jobmuligheder. De fleste overenskomster indeholder bestemmelser, der giver dig ret til to ugers selvvalgt uddannelse om året. Udover dette er der også mulighed for uddannelse i forbindelse med opsigelser.
 
AMU-kurser er rettet mod en lang række faglige områder, og kurserne varer typisk fra en dag til seks uger. Det er også muligt at kombinere flere AMU-kurser for at skræddersy en uddannelse, der passer til dine specifikke behov og arbejdssituation. AMU-kurserne kan både tages på egen hånd eller som en del af et større uddannelsesforløb, og kan være en god måde at tilegne sig ny viden og færdigheder, som kan hjælpe dig med at nå dine karrieremål. Derudover kan AMU-kurser også være en værdifuld måde at udvide dit netværk og møde andre fagfolk inden for dit felt.
Et AMU-kursus står for ’ArbejdsMarkedsUddannelse’ og er et kursus målrettet primært faglærte og ufaglærte personer, der er i beskæftigelse samt ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Alle har dog mulighed for at deltage på et AMU-kursus, men der ydes kun tilskud til kurset for de personer, der er i AMU-målgruppen. Samtidig kan din arbejdsgiver søge løntabsgodtgørelse i den tid, du er på kursus.

AMU-kurser er kortvarige kurser, der typisk varer 1-4 dage, og som er målrettet specifikke faglige områder eller brancher. Kurserne kan tage udgangspunkt i både teori og praksis og giver deltagerne mulighed for at opdatere deres kompetencer og kvalifikationer inden for deres arbejdsområde.

Formålet med AMU-kurser er at styrke den enkeltes faglige kompetencer og samtidig øge produktiviteten og kvaliteten på arbejdspladsen. AMU-kurser er tilskudsberettigede og derfor er deltagerbetalingen lav for deltagere i AMU-målgruppen.
AMU-kurser er for alle, og alle kan deltage. Prisen er dog forskellig afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. For at kunne få tilskud til kurserne, skal du være i AMU-målgruppen:

AMU-målgruppen
 • Ufaglært: Arbejder du ufaglært eller er du uden uddannelse, vil du være i AMU-målgruppen
 • Faglært: Har du en erhvervsuddannelse inden for et bestemt erhverv – fx kontorassistent, ekspedient, smed, frisør etc., så er du i AMU-målgruppen
 • Videregående uddannelse: Generelt kan personer med en videregående uddannelse ikke få tilskud til AMU-kurser. Der er dog en undtagelse for dig, der har en videregående uddannelse, men som ikke har brugt den inden for de seneste fem år.
AMU-kurser er målrettet alle aldersgrupper, hvilket giver både unge og voksne mulighed for at forbedre deres arbejdskompetencer. Mange virksomheder er opmærksomme på vigtigheden af løbende efteruddannelse og kan indgå individuelle aftaler med deres medarbejdere for at sikre, at de har de nødvendige kompetencer til at imødekomme virksomhedens behov.
På Aalborg Handelsskole udbydes to forskellige slags kurser – AMU kurser (tilskudsberettiget) samt kurser uden tilskud.

Prisen på et AMU-kursus varierer afhængig af kursets varighed og indhold. Er du i AMU-målgruppen er prisen pr. kursusdag 134 – 200 kr. Der kan desuden søges om VEU-godtgørelse til din arbejdsplads for de dage, hvor du er på kursus. Er du uden for AMU-målgruppen vil prisen typisk være ca. 700 - 900 kr. pr. kursusdag.

På vores øvrige kurser ydes der ikke tilskud. Her er kursusprisen typisk ca. 2.000 kr. pr. dag.

Du finder de aktuelle deltagerpriser under hvert enkelt kursus.
Under hvert kursus finder du en tilmeldingsknap ud for den dato, hvor kurset foregår. Selve tilmeldingen vil være forskellig afhængig af, om der er tale om et AMU-kursus eller et af vores øvrige kurser.

AMU-kurser
Alle tilmeldinger til AMU-kurser foregår via hjemmesiden voksenuddannelse.dk.

Når du har fundet et kursus via vores hjemmeside, vil du blive omdirigeret til voksenuddannelse.dk. Her skal du logge ind med MitID for at fuldføre tilmeldingen. Skal din virksomhed betale for kurset, skal du have virksomhedens CVR-nummer klar.

Er du ledig kan du ikke tilmelde dig digitalt, men skal kontakte dit jobcenter for tilmelding til kurser.

Øvrige kurser
Vores øvrige kurser kan tilmeldes direkte via vores hjemmeside, hvor du udfylder en formular med alle dine kontaktoplysninger.
VEU-godtgørelse er en tilskudsordning, som kan give økonomisk støtte i forbindelse med efteruddannelse eller opkvalificering. Når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Hvis du får løn, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen.

Du skal ansøge om VEU-godtgørelse, når du tilmelder dig et AMU-kursus. Dette trin udføres som det sidste trin i tilmeldingsprocessen på voksenuddannelse.dk.

Fik du ikke søgt om VEU-godtgørelse ved tilmelding, kan du logge ind på voksenuddannelse.dk igen. Her finder du "Mit overblik" i øverste højre hjørne, hvor du kan søge om VEU-godtgørelse til det kursus, du har tilmeldt dig.

VEU-satsen i 2024 er på 940 kr. pr. dag.