Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Salgsassistent med/uden profil

Er du interesseret i specialvarer som mode, boligtilbehør, sportsudstyr, kosmetik og meget mere? Som salgsassistent lærer du at betjene kunder i forskellige typer af butikker. Du lærer også at købe varer ind, styre et lager og føre regnskab.
ah2018_517(2)
Uddannelsen giver dig gode muligheder for at arbejde bredt med salg, hvor du lærer alle almindelige opgaver i en butik at kende. Dit arbejde som salgsassistent består bl.a. i at gøre det nemt og behageligt for kunden at købe ind. Varerne skal skiltes, og varernes placering skal fungere godt. Du skal kontrollere varelageret, foretage vareindkøb og udregne priser.
 
Som salgsassistent kan du arbejde med salg af mange forskellige varer og forbrugsgoder afhængig af om du får elevplads i en specialiseret butik eller måske en supermarkedskæde. Vores elever uddanner sig bl.a. hos sportsbutikker, boghandlere, optikere, byggemarkeder, elektronikforretninger, supermarkeder m.m.
 
I løbet af din uddannelse til salgsassistent får du en række salgsorienterede fag som fx personligt salg, salgsplanlægning, indkøb, E-handel, markeds­føring, reklamationer, svind, kommunikation og service. Endvidere får du et indblik i internationalt salg.
 
Salgassistent kan gennemføres som en del af din EUX-uddannelse.

Bliv salgsassistent med profil

Er du interesseret i en bestemt profil inden for detailbranchen? Næsten alle butikker og kæder kan uddanne elever til specialet Salgsassistent med profil. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde bredt med salg.
 
På Aalborg Handelsskole kan du vælge mellem følgende profiler:
 • Dagligvarer
 • Kapitalkædedrift
 • Tekstil, herretekstil, dametekstil

Du kan blive optaget på hovedforløbet som salgsassistent, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet GF2 på EUD Business
 • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Afsætning C og Virksomhedsøkonomi C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C
Med uddannelsen til salgsassistent åbner du samtidig op for flere karrieremuligheder. Du kan bl.a. blive: 
 • Afdelingsleder
 • Bu­tikschef
 • Salgskonsulent
 • Indkøber 
Du har også mulig­hed for at videreuddanne dig inden for økonomi, kommunikation og formidling eller international handel og markedsføring.
 

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Salgsassistent med/uden profil
Specialefag Obligatorisk (uden profil)
6
Valgfrie (uden profil)
0-4
Obligatorisk (med profil)
8
Valgfrie (med profil)
0-4
Fagprøve 1
Uger i alt (uden profil)
7-11
Uger i alt (med profil)
9-13

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag

(2 separate uger)

Vi arbejder med at opnå et grundlæggende kendskab til sammenhængen mellem din butiks idegrundlag, og butiksprofil og koncept, samt hvorledes vi kan arbejde strategisk med disse.  Herudover arbejdes der med mange andre facetter inden for butiksdrift og optimering.

Du får indsigt i, hvilke målgrupper din virksomhed henvender sig til, og hvordan disse målgruppers typiske købsadfærd ser ud.

Du vil opnå kendskab til det personlige salg og hvordan du herigennem kan vejlede din kunde bedst muligt og anvender dit produktkendskab i salget. Herunder vil du lære hvordan du skal være bevidst om både din – og dine kunders profil, så kunden får den bedst mulige oplevelse og butikken opnår det bedste salg.

Du vil få kendskab til din butiks arbejde med CSR, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
(2 separate uger)

På modul 2 arbejder vi blandet andet konkurrentanalyse og markedsføring af butikkens profil. Du får indsigt i hvordan din butik er repræsenteret på de digitale platforme, samt hvordan man bedst muligt henvender sig til kunderne på disse platforme.

Du lærer hvordan du optimerer indretningen i din butik, for herigennem at påvirke kundens oplevelse i butikken og optimere salg/indtjening.

Du vil få kendskab til hvordan vi optimerer vores indtjening på salget, herunder lærer du at beregne dine produkters nøgletal.

Du lærer om hvordan vi bedst muligt markedsfører os til vores kunder. Her ser vi både på de digitale og analoge markedsføringskanaler og du opnår et indgående kendskab til dine konkurrenter og forståelse for hvordan din butiks kan differentiere sig i branchen.

Du bliver introduceret til forskellige digitale salgs- og forretningskoncepter, herunder omnichannel og multichannel strategi.

Du kommer til at arbejde med betydningen af, at kunne styre varelageret, så du møder dine kunders behov og holder omkostningerne nede.

Du opnår forståelse for hvordan du, igennem sortimentsanalyser, kan optimere din butiks salg, indtjening og butiksindretning.
(2 uger i træk)

Modul 3 omhandler, forruden yderligere uddybninger af indholdet i modul 2, forståelse for økonomien i forhold til butiksdrift.

Her arbejdes der med købmandskab.

Du lærer hvordan du arbejder med budgetlægning og opfølgning på nøgletal.

Du arbejder med hvordan du udvælger dine leverandører og udarbejder indkøbskalkuler både før og efter salget af varerne.

Du får en forståelse for hvad den optimale prissætning er for varerne med udgangspunkt i butikkens profil og målgruppe, og hvor stor omsætning, det kræves for at omkostninger til eks. en markedsføringskampagne er tjent ind.

Du opnår indsigt i de trends og tendenser som findes i din branche, samt hvordan du i din butiks kan drage fordel af disse.

Under forløbet vil du også arbejde med vareeksponering og events i forbindelse med dit fagprøveprojekt.
(2 uger i træk)

Her lærer du at vejlede kunder om varerne, derfor skal du lære om varernes og materialernes oprindelse, samt om forskellene på kvalitet og holdbarhed samt bæredygtighed. Du skal beherske varedeklarationer og korrekt varebehandling. Vi kommer også omkring principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbsarbejde herunder CSR.

I overskrifter skal du lære om styling, personlig styling, kropstyper, farveteori og kollektionsopbygning samt trend og tendenser.

Du skal have materialelære om tekstiler og skind, hvor vi ser på fx:
 • Naturfibre
 • Skind og læder
 • Bomuld
 • Strik
 • Hør
 • Vævninger
 • Hamp
 • Garner
 • Uld
 • Silke
Alt sammen, så du kan fremstå som den professionelle ekspedient.

Valgfrie specialefag

Præsentationsteknik er et fag hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 
Du arbejder med drift af webshop i form af forsyningskæden, oprettelse af produkter på sitet, ordreoprettelse, søgemaskineoptimering, salgsoptimering på sitet og kundeservice i form af arbejde med at kommunikere professionelt, kendskab til de forskellige platforme man kommunikerer på, CRM, returneringer og klager.

Gennem kendskab til testmuligheder, markedsføringsplan og aftersale kan du skabe dig et helhedsbillede af virksomhedens aktiviteter, og tænke det ind i det daglige arbejde. Du klædes desuden på til at kunne varetage ordrebehandling, kundehenvendelser, reklamationer og returprocesser, og svare professionelt og i kontekst til kundens historik.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Introduktion til e-commerce drift 
 • Produktets rejse 
 • Verdens bedste servicemedarbejder 
 • Kundens oplevelser 
 • Bag kulissen
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.
(2 uger i træk)

Her lærer du at vejlede kunder om varerne, derfor skal du lære om varernes og materialernes oprindelse, samt om forskellene på kvalitet og holdbarhed samt bæredygtighed. Du skal beherske varedeklarationer og korrekt varebehandling. Vi kommer også omkring principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbsarbejde herunder CSR.

I overskrifter skal du lære om styling, personlig styling, kropstyper, farveteori og kollektionsopbygning samt trend og tendenser.

Du skal have materialelære om tekstiler og skind, hvor vi ser på fx:
 • Naturfibre
 • Skind og læder
 • Bomuld
 • Strik
 • Hør
 • Vævninger
 • Hamp
 • Garner
 • Uld
 • Silke
Alt sammen, så du kan fremstå som den professionelle ekspedient.
Dette modul omhandler kundens rejse i forbindelse med din virksomhed og køb af jeres produkter på de digitale platforme. Vi arbejder med den digitale kunderejse i et bredt perspektiv, set i forhold til kundens oplevelse før, under og efter købet. 

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Begrebet "kunderejse", herunder touch- og painpoints.  
 • Nye trends og tendenser i forhold til optimering af kundens digitale rejse.  
 • Brugervenlighed og oplevelser på de digitale platforme 
 • Relationsopbygning og kundeloyalitet 
 • Behandling af kundedata/Kort om GDPR
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.
Digital salgsoptimering er et fag, der sætter fokus på optimeringen af den online omsætning. Emnerne spænder over CRM-systemer, loyalitetsprogrammer og værktøjer til optimering af konvertering mm. Dermed kommer eleven til at dykke ned i hvor der med diverse digitale løsninger kan optimeres i virksomheden.

Emner:
 1. Økonomi (Salgsbudget, målsætninger priskalkulation)
 2. CRM (Understøttelse af salg, databaseret kundeservice, GDPR)
 3. Kundetyper (ABC-analysen i kundeperspektiv)
 4. Loyalitetsprogrammer (de stores loyalitetsprogrammer og egen virksomhed)
 5. Analyse og optimering

Erhvervsrettet påbygningsfag

Du arbejder med vigtigheden af hvilke faktorer, der har indflydelse på bundlinjen og den værdiskabelse indkøb skaber for virksomheden. Du får kendskab til arbejdsfordelingen imellem operationelt og strategisk indkøb og til de forskellige systemer der kan bruges i indkøbets faser og få fokus på, hvordan bundlinjen er sammensat og hvordan indkøb er en værdiskabelse for din virksomhed.  
 
Du kommer bl.a. igennem følgende emner: 
 • Forskellen på B2B-og B2C indkøb 
 • Indkøbets niveauer 
 1. Operationelt 
 2. Taktisk 
 3. Strategisk
 • Digital forhandling 
 • Excel 
 1. Vare -og leverandør håndtering og sortering
 • Digitale indkøbstrends
 Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.