Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Salgsassistent med/uden profil

Er du interesseret i specialvarer som mode, boligtilbehør, sportsudstyr, kosmetik og meget mere? Som salgsassistent lærer du at betjene kunder i forskellige typer af butikker. Du lærer også at købe varer ind, styre et lager og føre regnskab.
ah2018_517(2)
Uddannelsen giver dig gode muligheder for at arbejde bredt med salg, hvor du lærer alle almindelige opgaver i en butik at kende. Dit arbejde som salgsassistent består bl.a. i at gøre det nemt og behageligt for kunden at købe ind. Varerne skal skiltes, og varernes placering skal fungere godt. Du skal kontrollere varelageret, foretage vareindkøb og udregne priser.
 
Som salgsassistent kan du arbejde med salg af mange forskellige varer og forbrugsgoder afhængig af om du får elevplads i en specialiseret butik eller måske en supermarkedskæde. Vores elever uddanner sig bl.a. hos sportsbutikker, boghandlere, optikere, byggemarkeder, elektronikforretninger, supermarkeder m.m.
 
I løbet af din uddannelse til salgsassistent får du en række salgsorienterede fag som fx personligt salg, salgsplanlægning, indkøb, E-handel, markeds­føring, reklamationer, svind, kommunikation og service. Endvidere får du et indblik i internationalt salg.
 
Salgassistent kan gennemføres som en del af din EUX-uddannelse.

Bliv salgsassistent med profil

Er du interesseret i en bestemt profil inden for detailbranchen? Næsten alle butikker og kæder kan uddanne elever til specialet Salgsassistent med profil. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde bredt med salg.
 
På Aalborg Handelsskole kan du vælge mellem følgende profiler:
 • Dagligvarer
 • Kapitalkædedrift
 • Tekstil, herretekstil, dametekstil

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Salgsassistent med/uden profil
Specialefag Obligatorisk (uden profil)
6
Valgfrie (uden profil)
0-4
Obligatorisk (med profil)
8
Valgfrie (med profil)
0-4
Fagprøve 1
Uger i alt (uden profil)
7-11
Uger i alt (med profil)
9-13

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag

 • Koncept (2 uger)
 • Salg (2 uger)
 • Drift (2 uger)
 • Butik og produkt (2 uger) - kun elever med profil

Valgfrie specialefag på Aalborg Handelsskole

 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden
 • Vareeksponering og events
 • Online kundeadfærd og butiksoptimering
 • SoMe-salg og kundedialog
 • E-commerce drift

Erhvervsrettet påbygningsfag

 • E-procurement

Adgangskrav

Du kan blive optaget på hovedforløbet som salgsassistent, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet GF2 på EUD Business
 • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Afsætning C og Virksomhedsøkonomi C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C

Karrieremuligheder

Med uddannelsen til salgsassistent åbner du samtidig op for flere karrieremuligheder. Du kan bl.a. blive: 
 • Afdelingsleder
 • Bu­tikschef
 • Salgskonsulent
 • Indkøber 
Du har også mulig­hed for at videreuddanne dig inden for økonomi, kommunikation og formidling eller international handel og markedsføring.