Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Administration

Er du interesseret i kommunikation, økonomi, markedsføring, IT og administrative opgaver? Uddannelsen administration er målrettet alle typer virksomheder – små og store samt danske og internationale.
ah2018_1182(1)
Som elev lærer du at servicere virksomhedens kunder ved såvel telefoniske som skriftlige henvendelser. Der udover kan der være markedsføringsopgaver fx via sociale medier og e-mail. Bogføring af indbetalinger, fakturering samt lønindberetning kan være nogle af de opgaver der skal løses for økonomiafdelingen. Uddannelsen er meget bred, hvilket betyder der også kan være opgaver indenfor projektadministration. I overskrifter er det bl.a. følgende opgaver:
 • Kundehenvendelser
 • Markedsføring
 • Økonomi
 • Informationsopgaver
 • HR opgaver

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Administration - ungespor (under 25 år)
SpecialefagObligatorisk4
Valgfrie2-6
Fagprøve1
Fag i alt7-11
Administration - voksenspor (over 25 år)
SpecialefagObligatorisk4
Valgfrie2-6
Fagprøve1
Fag i alt7-11

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag

 • Virksomhedskommunikation
 • Datahåndtering
 • Optimering af arbejdsprocesser
 • Projektadministration

Valgfrie specialefag

 • Forretningsengelsk (1 uge)
 • Udvidet skriftlig kommunikation (1 uge)
 • Kvalitet og service (1 uge)
 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden (1 uge)
 • Debitor-, kreditor- og lagerstyring (1 uge)
 • Økonomi for administration (1 uge)
 • International handel (1 uge)
 • Struktur i administrative problemstillinger, ”Den gode fagprøve” (5 dage)
 • Likviditetsstyring (5 dage)
 • Avanceret regneark (5 dage)
 • Løn og lovgivning (1 uge)
 • Projektledelse (mulighed for 10 ECTS-point med akademieksamen)
 • Forretningstysk (e-learning)
 • Service og international kulturforståelse (e-learning)
 • Salg og markedsføring (e-learning)
 • HR og personaleadministration

Erhvervsrettet påbygningsfag på Aalborg Handelsskole

 • Studietur til Bruxelles, EU og internationalisering (1 uge)

Adgangskrav

Du kan blive optaget på hovedforløbet inden for administration, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Virksomhedsøkonomi C og IT C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Jobmuligheder

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Med en administrationsuddannelse og eventuelt en HD eller en akademiuddannelse, kan du blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig eller lignende.