Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Kvalitet og evaluering - Handelsgymnasiet

Det er undervisningsministeriets love og bekendtgørelser, der danner rammen om HHX-uddannelsen. Vi har her samlet de vigtigste links vedr. uddannelsen, vores kvalitetssikring samt evalueringer.

Bekendtgørelser for eleverne

Elevtrivselsundersøgelser på HHX - Saxogade

Vi gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser med henblik på at få et godt billede af, hvilke opgaver der skal arbejdes med i de kommende år. Her finder du elevtrivselsundersøgelsen fra Saxogade:


Download: Elevtrivselsundersøgelse - Saxogade - 2023

Elevtrivselsundersøgelser på HHX - Turøgade

Vi gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser med henblik på at få et godt billede af, hvilke opgaver der skal arbejdes med i de kommende år. Her finder du elevtrivselsundersøgelsen fra Turøgade:

 
Download: Elevtrivselsundersøgelse - Turøgade - 2023

Fastholdelsesstrategi for Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet Aalborg arbejder målerettet med at fremme elevers læring og trivsel, og forebygge elevfrafald ved hjælp af en række handlingsparametre. Læs mere i vores fastholdelsesstrategi.

Download: Fastholdelsesstrategi - Handelsgymnasiet Aalborg

Karakterer, gennemførelse og overgang for HHX

Loven om gennemsigtighed og åbenhed er til for, at du har mulighed for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. I Danmark er alle uddannelsesinstitutioner forpligtet til at offentliggøre resultater af evalueringer, karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter, overgangsfrekvenser m.m. Nedenfor finder du tallene for HHX:

Selvevaluering på HHX

I henhold til ”Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser” (BEK nr. 497 af 18/05/2017) udarbejdes der en selvevalueringsrapport for Aalborg Handelsgymnasium. 

Strategien for Aalborg Handelsgymnasiums interne evaluering af eleverne indeholder systematisk evaluering, der hhv. er af formativ og summativ karakter. Download strategien herunder.

Download:
Strategi_for_intern_elevevaluering.pdf (254 kB)

Progressionsplaner - fagenes kompetenceprogression

Se en samlet oversigt over progressionsplanenerne for de obligatoriske fag. Her kan du se de enkelte fags bidrag til udviklingen af elevernes kompetencer.

Download: Fagenes_kompetenceprogression_-_samlet_2022.pdf

Undervisningsmiljøvurdering for HHX Turøgade

Se vores undervisningsmiljøundersøgelse foretaget på Handelsgymnasiet i Turøgade (2021).

Download: Undervisningsmiljøvurdering - Turøgade

Undervisningsmiljøvurdering for HHX Saxogade

Se vores undervisningsmiljøundersøgelse foretaget på Handelsgymnasiet i Saxogade (2021).

Download: Undervisningsmiljøvurdering - Saxogade