Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Kvalitet og evaluering - EUD og EUX Business

Elevtrivselsundersøgelser på EUD og EUX

Vi gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser på vores EUD og EUX-uddannelser med henblik på at få et godt billede af elevernes trivsel. Besvarelserne skal bruges til at synliggøre, hvilke indsatsområder vi med fordel kan vælge for at fastholde og forbedre arbejdet med kvaliteten i uddannelserne. 

Karakterer, gennemførelse og overgang

Lokale undervisningsplaner (LUP)

Undervisningsplanen (LUP) beskriver rammerne for undervisningen og hvilke fag og moduler eleverne skal igennem på både grundforløb og hovedforløb.

Opfølgningsplan

På Aalborg Handelsskole dokumenterer vi løbende vores resultater - herunder bl.a. indsatsen for at øge elevernes gennemførelse.

Se punkterne med 'Selvevaluering' for yderligere info.

Selvevaluering - Online frafald og lærepladser samt fravær (2023/2024)

Nedenfor finder du skolens selvevaluering for skolens erhvervsuddannelser. 

Download: Selvevaluering - online frafald og lærepladser samt fravær

Selvevaluering - tilmelding, frafald og fastholdelse (2022/2023)

Nedenfor finder du skolens selvevaluering for skolens erhvervsuddannelser. 

Download: Selvevaluering_og_opfolgningsplan_2022_2023.pdf

Selvevaluering - fjernundervisning på erhvervsuddannelserne (2021/2022)

Nedenfor finder du skolens selvevaluering for fjernundervisning på erhvervsuddannelserne. Hent filen under download.

Se også vores selvevaluering for øget fastholdelse ift. lærepladser og fjernundervisning.

Download: Selvevaluering_2021-2022_fjernundervisning.pdf