Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Hurtig indsats til trivsel (HITT)

RegNord
Et projekt der gennem trivselsmålinger skal identificere de områder, hvor udvikling og afprøvning af nye indsatser kan bidrage til, at flere elever gennemfører deres påbegyndte erhvervsuddannelse.

Projektperiode

1. juni 2023 – 31. maj 2026

Projektpartnere

Techcollege (projektholder), Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland og Uddannelseshuset – Jobcenter Aalborg.

Projektbudget

3.300.000 kr.
Region Nordjylland 70%
Egenfinansiering 30%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at højne trivsel og dermed reducere frafald blandt grundforløbselever på partnerskolernes uddannelser. Dette skal ske via såkaldte mikromålinger, dvs. hyppige besvarelser af enkle spørgeskemaer om trivsel, hvor svar typisk vælges fra en kort liste af muligheder. Målingerne vil give et billede af, hvilke områder ligger til grund for eventuel mistrivsel. Forventningen er, at udfordringerne vil ligge indenfor (1) det personlige/private, (2) det sociale og/eller (3) det faglige. Derefter udvikles og afprøves nye indsatser, der hurtigt og effektivt skal kunne sættes i værks i forhold til aktuelle problemstillinger. Indsatserne analyseres og evalueres og skal i fremtiden danne et systematisk grundlag for en prompte og specifik handlingsplan, når en elev er frafaldstruet. Disse handlingsplaner kan involvere både coach, studievejleder, SPS-vejleder, kontaktlærer, mentor og kommunale støtte- og vejledningsinstanser samt indeholde både socialfaglig, pædagogisk, psykologisk og sundhedsfaglig/medicinsk indsats. 
 
Projektets målgruppe er grundforløbselever på partnerskolernes uddannelser. 

Projektaktiviteter

1. Mikromålinger, dvs. løbende trivselscheck hos eleverne.  

2. Kompetenceudvikling af relevant fagpersonale samt videndeling på tværs af projektpartnerne. 

3. Udvikling af målrettede handlingsindsatser overfor elever, der oplever mistrivsel. 

4. Afprøvning af og opfølgning på elevrettede handlingsindsatser. 

5. Evaluering og forankring af projektets resultater.