Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Grøn omstilling af hele virksomheden

STUK_(1)
Et projekt, som har til formål at styrke overgangen fra FGU til EUD med flere forberedende og støttende indsatser og derved øge unges muligheder for at starte på og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Projektperiode

1. januar 2023 – 31. december 2025

Projektpartnere

Aarhus Business College (projektholder), Aalborg Handelsskole, TietgenSkolen, IBC, U/Nord, Roskilde Handelsskole, Learnmark, ZBC, Skive College, Herningsholm, EUC Lillebælt, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Techcollege, AMU Fyn og Aarhus TECH.

Projektbudget

5.700.000 kr.
Børne- og Undervisningsministeriet 80%
Egenfinansiering 20%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at udvikle og afprøve AMU-undervisningsforløb, der giver deltagere fra byggesektoren og produktionsindustrien et grønt mindset og kompetencer indenfor klimatilpasning og grøn omstilling. Forløbene skal udvikles på en sådan måde, at kurserne bygger bro mellem håndværk og produktion på den ene side og administration og ledelse på den anden, så alle fagligheder i en virksomhed bevæger sig mod samme overordnede mål og dermed har større chance for succes. Undervisningen vil foregå i et helt nyt format, der skal sikre, at læring sker i forbindelse med udførelsen af de forskellige deltageres daglige arbejdsfunktion. Praksisnærhed og stor fleksibilitet i undervisningen bliver derfor nøgleordene undervejs i hele projektet. 
 
Projektets målgruppe er håndværkere, produktionsmedarbejdere, administrative medarbejdere og ledere i SMV’er i byggesektoren og produktionsindustrien. SMV’er dækker i denne sammenhæng over virksomheder med 30-250 ansatte. For at få maksimalt udbytte af kurserne, anbefales det, at en virksomhed deltager med mindst 15-20 medarbejdere og meget gerne størstedelen af alle ansatte.

Projektaktiviteter

I projektets første fase analyseres, hvilke behov danske SMV’er har i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling. Herefter udvikles i anden fase i alt 15-20 mikrolæringsmoduler, der tilgås digitalt efter push-pull modellen. Dvs. at disse helt korte mikrolæringsmoduler skal drive og motivere læringsprocessen (push) og samtidig være til rådighed præcis, når deltageren har behov for det (push). Den lærerdrevne undervisning vil også foregå digitalt i form af webinarer, underviseroplæg, fælles diskussioner og deling af opgaver og øvelser. I tredje fase afprøves mikrolæringsmoduler og undervisning på 6 virksomheder, hvorefter der evalueres, tilrettes og videreudvikles i fase fire. Den fulde afprøvning foregår i fase fem i samarbejde med 12 virksomheder, inden fase seks afslutter projektet med evaluering, implementering og forankring af kurserne på de medvirkende skoler.