Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Bæredygtig forretningsforståelse

STUK
Et projekt der skal udvikle et nyt undervisningsforløb kaldet bæredygtig forretningsforståelse på handelsuddannelsens hovedforløb.

Projektperiode

1. januar 2023 – 31. december 2025

Projektpartnere

Business College Syd (projektholder) og Aalborg Handelsskole.

Projektbudget

760.000 kr.
Børne- og Undervisningsministeriet 95%
Egenfinansiering 5%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at udvikle indhold og undervisningsmaterialer til et nyt ugelangt undervisningsforløb på handelsuddannelsens hovedforløb i det obligatoriske fag salgsanalyse. Fokus ligger på nye værdikæder og forretningsmodeller indenfor cirkulær økonomi. Her viser undersøgelser nemlig, at der generelt er langt mellem nuværende kompetencer og virksomhedernes fremtidige behov indenfor bæredygtigt indkøb, ansvarligt salg, markedsføring og kommunikation. Det nye undervisningsforløb skal altså klæde eleverne på til aktivt at understøtte en virksomheds grønne omstilling i forhold til både reduktion af sort energi og økonomisk vækst. 
 
Projektets målgruppe er elever på handelsuddannelsens hovedforløb samt i sidste ende deres oplæringsvirksomheder og kommende arbejdsgivere. 

Projektaktiviteter

Undervisere fra Business College Syd og Aalborg Handelsskole udvikler i samarbejde forløbet om bæredygtig forretningsforståelse, der herefter afprøves i klasserumsundervisningen. Der evalueres blandt både elever og oplæringsvirksomheder, og derefter tilrettes forløbet og afprøves igen. Kvalitetssikring sker i samarbejde med projektets advisory board, der består af faglige eksperter med viden indenfor grøn omstilling og bæredygtighed på det merkantile område. Derudover konsulteres det faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg på Business College Syd og Aalborg Handelsskole samt relevante oplæringsvirksomheder. Når undervisningsforløbet er helt flyveklar, vil andre interesserede skoler kunne få del i det udarbejdede materiale i form af beskrivelser af læseplan, undervisningsaktiviteter, øvelser og opgaver.