Toggle navigation
Center for Karriere og Uddannelse

Center for Karriere og Uddannelse

Undervisningsformer – hold, fjernundervisning eller fleksible forløb

Vælg den undervisningsform, der passer dig. I Center for Karriere og Uddannelse findes der flere forskellige måder at tage vores kurser og uddannelsesforløb på.

Undervisningsformen afhænger af det enkelte kursus, og kan foregå som:

  • Holdundervisning
  • Virkomhedstilpassede kurser
  • Enkeltmandsundervisning
  • Fjernundervisning
  • Blended learning
  • Selvstudium i vores kursuscenter (Åbent Læringscenter)

Holdundervisning

Flere af vores kurser foregår via traditionel holdundervisning, hvor den teoretiske viden kombineres med øvelser. Fordelene er her, at du får en levende undervisning med mulighed for løbende at stille spørgsmål. Det er også via holdundervisning, at du kan danne netværk og sparre med de andre kursister. Ofte vil der kunne opstå andre typer spørgsmål og problemstillinger, som du måske ikke selv havde tænkt på, men som kan åbne dine øjne på nye måder. 

Virksomhedstilpassede kurser

Vi har stor erfaring i at udvikle kurser til alle typer virksomheder – uanset størrelse og branche. Vores kursusudbud spænder bredt lige fra IT-kurser til kurser inden for ledelse, sprog, salg, økonomi m.m.

Vi udbyder både AMU-godkendte forløb, hvor der er mulighed for tilskud og VEU-godtgørelse, og virksomhedstilpassede kurser uden tilskudsmuligheder, men hvor indholdet kan sammensættes fuldstændig ud fra jeres behov og ønsker. 

Enkeltmandsundervisning

Sidder du med et unikt behov for et koncentreret undervisningsforløb i fx sprog eller IT? Vi har god erfaring i at lave målrettede forløb for enkeltkursister. Her tager vi udgangspunkt i din nuværende kunnen, hvor vi bygger ovenpå med ny viden. Denne undervisningsform er ideel for dig, der ønsker en koncentreret viden, hvor al fokus er rettet på dig. På sprogkurserne kan vi fx inddrage netop de fagtermer, som er vigtige for dig i din jobfunktion.

Fjernundervisning

Flere af vores kurser, uddannelsesforløb og enkeltfag kan du følge 100% online via fjernundervisning. Fjernundervisning som undervis­ningsform giver dig mulighed for en fleksibel indlæring - uafhængig af tid og sted. Uanset hvor du bor, og på hvilket tidspunkt på dagen du kan deltage, vil du altid kunne logge på og følge undervisningen online. Ved undervisningens start modtager du et login til undervisningsportalen og til et interak­tivt undervisningsmateriale. Her ligger også en vejledning i kursusgennem­førelse og af kursets mål/indhold. Du kan herefter påbegynde kurset på den aftalte dato. Du vil altid kunne få hjælp og vejledning online (oftest inden for 24 timer) og vi hjælper dig meget gerne i gang med kurset.

Blended learning

I kursusafdelingen har vi mulighed for at tilrettelægge kurser som blended learning. Typisk vil det foregå ved, at vi kombinerer fx holdundervisning med fjernundervisning. På den måde får du det bedste fra de to verdener. Du kan både få sparring med andre kursister, når du deltager i undervisningslokalet, og samtidig har du mulighed for at fordybe dig i emnerne, når du sidder alene med materialerne. Endvidere har blended learning også den fordel, at du er uafhængig af tid og sted, da du kan følge noget af undervisning hjemmefra.

Selvstudium (i Åbent Læringscenter)

I Åbent Læringscenter foregår kurset i dit eget tempo, så du kan disponere over din tid, og lære på den måde, du finder bedst. Undervisningen foregår ved, at du får udleveret kursusmaterialer, som du selv­stændigt arbejder med. Har du spørgsmål eller går du i stå, vil der selvfølgelig altid være en underviser til stede, som du kan spørge til råds. Endvidere vil du kunne få individuel vejledning, hvis du støder ind i problemer med at lære/forstå indholdet. Forløbet er enormt fleksibelt, da du kan tilrettelægge kurset på tidspunkter, der passer dig.

Find din afdeling