Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Valgfag på HHX

Få overblik over de valgfag, der udbydes på C-niveau på HHX.
 
Du lærer om forskellige former for design - både i forhold til konkrete produkter som telefoner, ure, tøj etc., og i form af fysiske omgivelser såsom bygninger. Her lægges der vægt på det praktiske, og du lærer at visualisere og bygge modeller.
 
 
Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og undervisning i teori får du indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden og forståelse for idrættens kulturelle værdier.

I idræt kommer du bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
  • Forskellige typer idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der lærer dig kropsbeherskelse og boldbeherskelse
  • Grundlæggende principper for træning
  • Grundlæggende begreber om træning, livsstil og idrætsvaner inden for natur- og sundhedsvidenskab samt humaniora og samfundsvidenskab
  • Idrætsformer, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd
Læs mere om faget Idræt C her >>


Faget er for dig, der interesserer dig for innovation og det at skabe nyt. Her lærer du at arbejde kreativt med idé- og forretningsudvikling i forhold til virksomheder og organisationer - det gælder lige fra udvikling af værdiskabende idéer til realisering af innovative løsninger.
 
Du lærer at analysere aktuelle og konkrete problemstillinger ud fra en økonomisk vinkel. Samtidig får du en viden om internationale finansielle markeder, og om virksomheders mulighed for at fremskaffe og anvende kapital.
 
I kulturforståelse kommer vi helt tæt på udvalgte kulturer fra forskellige steder i verden. Her lærer du om kulturens folkefærd, traditioner, musik, syn på livet, religion m.m., og om hvordan man bedst kan agere blandt mennesker, som er meget forskellige fra én selv.

Derudover undersøger vi også kulturerne i handelsrelaterede situationer, fordi dette især kan blive relevant for dig, der er elev på HHX. Det er yderst vigtigt, at man kan læse mennesker i forskellige situationer ud fra et andet perspektiv end ens eget, når man skal handle med andre kulturer.

Ét punkt, hvor kulturforståelse adskiller sig fra mange af de øvrige fag, er vores feltstudier. Her bliver du stillet en opgave, hvor du skal undersøge en kulturel problemstilling/undren i nærområdet vha. fx interviews, observationer og spørgeskemaer.

Faget kulturforståelse er for dig, der kan nikke genkendende til én eller flere af følgende:
•    du er bevidst om din egen kultur, og vil gerne vide mere om, hvordan denne påvirker andre
•    du ønsker at opleve verden og kulturer på den mest succesfulde måde uden alt for mange misforståelser
•    du overvejer at gøre karriere indenfor international handel eller lignende
•    du interesserer dig for, hvad der ligger bag menneskers handlinger og tanker
•    du vil generelt bare gerne vide mere om forskellige kulturer

 
Du får et indblik i virksomheders kommunikation. Du lærer om, hvordan man udformer det helt rigtige budskab, og du kommer til at analysere og arbejde med reklamer i forhold til forskellige medier og platforme.
 
Du får et godt indblik i menneskets udvikling, og hvordan vi som personer tænker, føler og handler i forskellige situationer. Du lærer også, hvordan faktorer som arv, miljø, kultur og historie kan spille ind i forhold til vores adfærd.