Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Matematik og International Økonomi

Studieretningen er for dig, der gerne vil arbejde med matematik og økonomi, og som måske drømmer om et job inden for fx bank- eller forsikringsverdenen.
ah2018_075(1)

På denne studieretning kommer du til at arbejde med matematik, økonomi og samfundsforhold - både nationalt og internationalt. Du får indsigt i matematisk teori og metode samt anvendelsen af disse i virksomhedsmæssige og økonomiske sammenhænge. Studieretningen styrker dig i forhold til videregående uddannelser inden for økonomi, matematik, matematik-økonomi samt uddannelser hvor den finansielle sektor er omdrejningspunktet.

Dine studieretningsfag

Matematik A

International Økonomi A

Matematik
Du kommer til at beskæftige dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du får desuden et indblik i økonomiske modeller og planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed.
 
International Økonomi
Her får du undervisning i de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien – både i forhold til Danmark og resten af verden. Derudover vil du lære om international handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk vækst m.m.
ah2018_3611

Obligatoriske fag på studieretningen

Fag fordelt på niveauer
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Historie B
 • International Økonomi B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C

Valgfag på studieretningen

Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 1-3 valgfag afhængig af om du vælger et begynder- eller fortsættersprog.
 • 2-3 valgfag ved fortsættersprog 

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

Valgfag fordelt på niveauer
 • Afsætning A
 • International Økonomi A
 • Tysk A
 • Design B *
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B
 • Innovation B *
 • Kulturforståelse B *
 • Psykologi B *
 • Samfundsfag B

* Vær opmærksom på, at du bruger 2 valgfag, hvis du vælger dette fag på B-niveau.

 • Design C
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Finansiering C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Organisation C
 • Psykologi C

Adgang til videregående uddannelser

Denne studieretning giver adgang til mange videregående uddannelser.