Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Matematik og International Økonomi

Studieretningen er for dig, der gerne vil arbejde med matematik og økonomi, og som måske drømmer om et job inden for fx bank- eller forsikringsverdenen.
ah2018_075(1)

På denne studieretning kommer du til at arbejde med matematik, økonomi og samfundsforhold - både nationalt og internationalt. Du får indsigt i matematisk teori og metode samt anvendelsen af disse i virksomhedsmæssige og økonomiske sammenhænge. Studieretningen styrker dig i forhold til videregående uddannelser inden for økonomi, matematik, matematik-økonomi samt uddannelser hvor den finansielle sektor er omdrejningspunktet.

Dine studieretningsfag

Matematik A

International Økonomi A

Matematik
Du kommer til at beskæftige dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du får desuden et indblik i økonomiske modeller og planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed.
 
International Økonomi
Her får du undervisning i de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien – både i forhold til Danmark og resten af verden. Derudover vil du lære om international handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk vækst m.m.
ah2018_3611

Obligatoriske fag på studieretningen

Fag fordelt på niveauer
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Historie B
 • International Økonomi B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C

Valgfag på studieretningen

Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 1-3 valgfag afhængig af om du vælger et begynder- eller fortsættersprog.
 • 2-3 valgfag ved fortsættersprog 

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

Valgfag fordelt på niveauer
 • Afsætning A
 • International Økonomi A
 • Tysk A
 • Design B *
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B
 • Innovation B *
 • Kulturforståelse B *
 • Psykologi B *
 • Samfundsfag B

* Vær opmærksom på, at du bruger 2 valgfag, hvis du vælger dette fag på B-niveau.

 • Design C
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Finansiering C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Organisation C
 • Psykologi C

Adgang til videregående uddannelser

Denne studieretning giver adgang til mange videregående uddannelser.