Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Brobygning på HHX – for 9. og 10. klasse

Går du i 10. klasse er brobygning obligatorisk. Går du i 9. klasse kan skolens tilbyde et brobygningsforløb, hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat eller hvis du er i tvivl om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge.
ah2018_246

Brobygning er et forløb, hvor du afprøver en ungdomsuddannelse i en kortere periode. Hos os er brobygningsforløbet tilrettelagt, så du oplever "dagligdagen" på HHX. Formålet med brobygningsforløbet er at give dig de bedst mulige forudsætninger til at vurdere, om hhx-uddannelsens fag, undervisningsformer og skolemiljø er noget for dig. Et brobygningsforløb vil typisk vare 2-3 dage.

I løbet af din brobygning vil du både modtage undervisning i fag, du kender fra folkeskolen samt fag, der kendetegner HHX-uddannelsen.

Eksempler på fag fra grundskolen:

  • dansk
  • engelsk
  • matematik
  • 2. Fremmedsprog (fx tysk, fransk, spansk)

Eksempler på fag som kendetegner hhx-uddannelsen:

  • virksomhedsøkonomi
  • afsætning
  • erhvervsret
  • international økonomi
  • finansiering
  • innovation

På brobygningen vil undervisningen spænde fra klasseundervisning til mindre cases, gruppearbejde, opgaveløsning osv. 

Hvem kan deltage på brobygningforløb på HHX?

Hvis du i 8. eller 9. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du få tilbudt brobygning i 9. klasse. Du kan også tilbydes brobygning i 9. klasse, hvis du er vurderet uddannelsesparat, men er uafklaret mht. dit uddannelsesvalg.

Brobygning er obligatorisk for ALLE elever i 10. klasse, og skal være gennemført inden d. 1. marts. 

Brobygning giver info om HHX-uddannelsen

På brobygningen vil du få info om hhx-uddannelsen, ligesom du får mulighed for at stille spørgsmål til både hhx-uddannelsen og de studieretninger, vi udbyder. Under brobygningsforløbet kommer du til at gå i en "brobygningsklasse". Klassestørrelsen kan variere fra uge til uge, men er typisk på 14 -28 elever.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til handelsgymnasiet i Aalborg

Kontakt os
Intro og brobygning - HHX
Peder Overgaard Pedersen
Peder Overgaard Pedersen
Vicerektor