Toggle navigation
EUD Business

EUD Business

Uddannelser inden for handel og butik. Søg optagelse

Book et undervisningforløb med EUD og EUX

På EUD og EUX Business har vi et godt samarbejde med folke- og efterskoler, hvor vi udbyder spændende undervisningsforløb målrettet elever i afgangsklasserne.
ah2018_641

Tre forløb målrettet 8. og 9. klasser

Forløb med fordele

Ud over at give eleverne i grundskolen kendskab til ungdomsuddannelsernes fagrækker, giver forløbene også andre fordele for jer som grundskole - fx:

  • Velegnede som indhold eller supplement i forbindelse med faget “Uddannelse og job”-aktiviteter
  • Mulighed for at supplere den daglige undervisning med nye læringsmetoder, tværfaglig undervisning og teamsamarbejde.
  • Mulighed for at få et endnu bedre kendskab til de kompetencer, der opnås på en erhvervsuddannelse.
  • Mulighed for at inddrage vores elever i undervisningen som sparringspartnere for grundskoleeleverne.
  • Netværksdannelse mellem jeres lærere i grundskolen og vores undervisere.

Hvad angår det økonomiske aspekt ift. aktiviteterne, så afholder vi alle udgifter til egne undervisere under forudsætning af, at grundskolens lærere også deltager i aktiviteten.

Sådan booker I et forløb

Det er både enkelte og let at indgå et samarbejde. Proceduren er:
  1. Kontakt handelslærer Lars Møller på larm@ah.dk
  2. Forløbet planlægges i tæt samarbejde med jer og i forhold til jeres undervisning
  3. Aktiviteten gennemføres - enten hos jer eller hos os

Vi glæder os til at lave et spændende aktivitetsforløb sammen med jer. Afhængig af interesse og tilslutning kan vi være nødt til at sætte en begrænsning på antallet af udbud. Aktiviteterne vil blive reserveret efter først-til-mølle princippet.

Tidspunkt for aktiviteterne

For at kunne lave det bedste forløb for jeres elever og af hensyn til vores bemanding, vil vi opfordre til, at forløbene bliver lagt i perioden:
9. - 10. klasse8. klasse
d. 1/9 2021 til d. 16/12 2021d. 1/9 2021 til d. 17/2 2022
Download
Kontakt os
Kontaktperson - grundskoleaktiviteter på EUD/EUX
Lars Møller
Lars Møller
Handelslærer