Toggle navigation
EUD Business

EUD Business

Uddannelser inden for handel og butik. Søg optagelse

EUX Business for en dag

Eleverne vil på forløbet ’EUX Business for en dag’ stifte bekendtskab med en række nye fagområder såsom innovation, privatøkonomi, indkøb, købmandskab, markedsføring m.m.
ah2018_636

Målet er at give eleverne en større viden om de enkelte områder og samtidig sætte fokus på elevernes evne til at samarbejde. Forløbet er lavet specielt for grundskolernes 9. klasser. Eleverne inddeles i hold, hvor de skal starte og drive et Storcenter. Storcentret har både kontor-, handel- og detailvirksomheder, hvilket giver mulighed for at udfordre eleverne på de områder, vi underviser eleverne i på EUD og EUX.

Efter hver afsluttet opgave vil gruppernes resultatet blive bedømt. Når alle opgaverne er løst, kåres det hold, som samlet set har klaret sig bedst.

Pædagogiske overvejelser

Opgaverne tager primært udgangspunkt i teorien fra de fagområder, der undervises i på EUX Business, men også begreber som eleverne kender fra grundskolen, vil blive inddraget. Opgaverne er meget praksisnære, så de understøtter elevernes lyst til at lære og forstå de emner, der arbejdes med.

Samarbejde, konkurrence og deadlines er tænkt ind i forløbet, da vi har erfaring med, at dette motiverer og er med til at fastholde elevernes fokus.

Målgruppe

For 9. klasse

Forløbets varighed

Forløbet afholdes torsdage og varer ca. 6 timer (kl. 8.10 – 14.10)

Sted

Business for en dag foregår på egen skole.
Download
Kontakt os
Kontaktperson - grundskoleaktiviteter på EUD/EUX
Lars Møller
Lars Møller
Handelslærer