Toggle navigation
Ledelse-ny1920x315_(1)

Teamudvikling med DISC-profiler

Hold

Løbende optag
Teamudvikling med DISC-profiler
Forløb aftales individuelt

Om forløbet

Kend jeres team og styrk det!

Med DISC adfærdsprofiler lærer du og dine kolleger hinanden at kende. I forstår hinandens handlemønstre, I kan styrke jeres kommunikation, minimere misforståelser og jeres forskelligheder kan i sidste ende medvirke til at gøre jeres team endnu stærkere.

ah2018_1038

Kursets indhold

DISC er et værktøj til adfærdsprofiler. Gennem en test, der udfyldes af den enkelte deltager før kursusstart, afdækkes en profil, der angiver et billede af den enkelte persons adfærd.

Disse individuelle adfærdsprofiler danner grundlag for en teamprofil, der afdækker et teams styrker og svagheder.

Det endelig indhold og målsætning aftales med jer som virksomhed. Dette foregår på et formøde, der er inkluderet i prisen. Varigheden er helt afhængig af jeres behov.

Et typisk forløb kunne være på to dage med en halv opfølgningsdag efter to-tre måneder.

Udbytte

På kurset lærer I f.eks.

 • at kende egen profil
 • at afdække hinandens profiler og forskelligheder
 • at tolke hinandens stærke og svage sider, uden at det bliver personligt
 • at modsætninger kan være en styrke for holdet
 • at kommunikere mere hensigtsmæssigt


Samtidig får I f.eks.

 • sparring om, hvordan I kan spille hinanden gode
 • større forståelse for forskelligheder
 • anvendelige værktøjer til at sætte DISC i spil

Hvad er DISC?

DISC er et værktøj til adfærdsprofiler. Gennem en test, hvor deltageren svarer intuitivt på en række spørgsmål omkring adfærd, afdækkes en profil, der giver et billede af den enkelte persons adfærd, også kaldet personanalyse.

 • DISC's profil analyse måler en persons adfærd på 4 beskrivende facetter: ”D I S C”:
 • D - Dominans: mennesker med meget D udviser dominerende adfærd, idet de ser udfordringer eller problemer som skal overvindes. De opfatter sig selv som mere betydningsfulde og stærkere end omgivelserne (deres medmennesker). Mennesker med dominerende adfærd vil forsøge at styre andre mennesker og de har fokus på at ændre omgivelserne således, at de kan få de resultater de ønsker sig.
 • I - Indflydelse: mennesker med meget I-tendens forsøger at gøre indflydelse på andre ud fra en opfattelse om at de er stærke i gunstige omgivelser og de ønsker at andre skal have den samme opfattelse af, som vedkommende selv. De forsøger at påvirke andre ved at overtale, fordi de er overbeviste om, at de kan. 
 • S - Stabilitet: mennesker med meget S-tendens er tilbøjelige til at være modstandere af forandringer, idet de ønsker at bevare de gunstige omgivelser, som de er i besiddelse af. De synes at tingene er gode som de er og bør forblive sådan, med mindre forandringerne sker på en overskuelig måde og efter deres mening er til, for at forbedre situationen. De har fokus på at udføre opgaver i samarbejde med andre inden for kendte rammer.
 • C - Tilpasningsdygtighed (Compliance): Mennesker med meget C-tendens forsøger at analysere omhyggeligt og derefter arbejde på at opnå høje resultater. De arbejder disciplineret, systematisk og nøjagtigt.

Teamprofilen præsenteres af en autoriseret konsulent, der også forestår undervisningen.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der indgår i team, som ønsker at arbejde som et hold eller som ønsker at sætte fokus på optimering af samarbejdet i team.

Varighed, tid og pris

Dato og tidspunkt efter nærmere aftale. 

Hvert forløb aftales individuelt. Ring og hør nærmere om mulighederne og få et prisestimat.