Toggle navigation

Samarbejde i grupper i virksomheden

Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Kort fortalt om kurset

Deltageren kan samarbejde effektivt i grupper i virksomheden gennem aktiv medvirken i problem- og konfliktløsning, således at der sikres overensstemmelse imellem gruppens og virksomhedens mål. Deltagerne kan aktivt reducere de processer der hindrer samarbejde og styrke de processer der fremmer administrativt samarbejde i den administrative funktion.

Hold
Løbende optag
AMU-online - HR og Kommunikation - uge 7
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - HR og Kommunikation - uge 11
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - HR og Kommunikation - uge 17
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
09-05-2022
Samarbejde i grupper i virksomheden
2 dage Daghold
Løbende optag
AMU-online - HR og Kommunikation - uge 20-21
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - HR og Kommunikation - uge 25
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
11-11-2022
Samarbejde i grupper i virksomheden
2 dage Daghold
3 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Medarbejdere som i deres arbejde indgår i forskellige gruppekonstellationer.

Beskrivelse: Deltageren kan bevidst rette fokus på egen arbejdsindsats i en eksisterende/aktuel arbejds- eller projektgruppe og tilpasse sin arbejdsindsats således at den er med til, at sikre sammenhæng imellem gruppens og virksomhedens mål. Endvidere kan deltageren aktivt indgå i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden. Endvidere kan deltageren bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø.

Fagnummer: 45983 Samarbejde i grupper i virksomheden Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30