Toggle navigation

Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver

6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Kort fortalt om kurset

Deltageren kan efter kurset indhente relevant materiale, medvirke i den daglige behandling af personalesager og formidle afgørelser og retningslinier.

Hold
11-03-2022
Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
1 dag Daghold
01-06-2022
Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
1 dag Fjernundervisning
01-06-2022
Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
1 dag Daghold
16-09-2022
Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
1 dag Daghold
18-11-2022
Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
1 dag Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver. Medarbejderen arbejder med personalejura.

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med den juridiske ansvarlige medvirke i den daglige behandling af personalesager, herunder kommunikation af afgørelser og retningslinier til medarbejderne.
Deltageren kan selvstændigt indhente relevant materiale til brug for behandling af personalesager, herunder eksempelvis retsregler og tidligere afgørelser vedrørende ansættelse, afskedigelse, overarbejde, sygdom mv.

Fagnummer: 40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 724,15