Toggle navigation

Placering af resultat- og balancekonti

Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Kort fortalt om kurset

På kurset arbejdes der med sammenhængen mellem resultatopgørelse og balance og med forskelle i virksomheders regnskaber. Gennem praktiske øvelser arbejdes der med de grundlæggende principper for debitering og kreditering.

Hold
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 6
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
14-03-2022
Placering af resultat- og balancekonti
2 dage Daghold
14-03-2022
Placering af resultat- og balancekonti
2 dage Fjernundervisning
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 13
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 18
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
05-05-2022
Placering af resultat- og balancekonti
2 dage Daghold
18-05-2022
Placering af resultat- og balancekonti
2 dage Daghold
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 23
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
10-08-2022
Placering af resultat- og balancekonti
2 dage Daghold
21-09-2022
Placering af resultat- og balancekonti
2 dage Daghold
13-10-2022
Placering af resultat- og balancekonti
2 dage Daghold
09-11-2022
Placering af resultat- og balancekonti
2 dage Daghold
8 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

Beskrivelse: Deltageren kan skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed.

Deltageren har opnået kendskab til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer, og er bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning. Den viden kan medarbejderen anvende i det daglige regnskabsarbejde.

Fagnummer: 45965 Placering af resultat- og balancekonti Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30