Toggle navigation
Administration-1920x315

Optimering af arbejdsprocesser

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Om forløbet

Lær at optimere dine arbejdsprocesser

Optimering er en administrativ kernekompetence, der får stadig større betydning, og en kompetence, der kan betyde afgørende forskel for virksomhedens forretningsgrundlag.

På kurset opnår du metoder og værktøjer til optimering af administrative arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, og hvordan disse kan bidrage til effektivisering.

Kurset har fokus på nyeste trends og konkrete værktøjer, herunder f.eks. at udnytte IT-værktøjer optimalt.

Kursets indhold

  • At kortlægge, analysere og optimere konkrete administrative arbejdsfunktioner og udregne de økonomiske påvirkninger heraf.
  • At anvende relevante værktøjer til optimering, herunder IT-værktøjer til mødehåndtering, aftalestyring, adresselister og lignende
  • At minimere ”tidsrøvere”, der hindrer effektivitet i arbejdsdagen, herunder håndtere mails, møder, kolleger m.v. på en effektiv og optimal måde.
  • At vurdere, hvorvidt optimering af egne administrative arbejdsgange påvirker andre funktioner i virksomheden og vurdere, hvad der er bedst for virksomheden som helhed.
  • At udarbejde manualer/standardbeskrivelser til andre personalegrupper om optimering af administrative arbejdsgange og dens betydning for andre personalegruppers arbejde.

Udbytte

Du vil efter deltagelse kunne omsætte nyeste viden til konkret at optimere dine egne arbejdsprocesser. Du vil dermed kunne opnå en aktiv rolle i at være med til at tegne en stærk og synlig faglig profil af den administrative medarbejder.

Kurset afholdes som en vekslen mellem teoretiske begreber, case opgaver og praktiske øvelser.

Antal kursusdage

4 dage.
Info om fag
40370 - Lean i administrative funktioner

Målgruppe: Medarbejdere med administrative arbejdsopgaver, der skal deltage i lean-processer.

Beskrivelse: Deltageren har basal viden om lean-værktøjer og kan vurdere betydning af at iværksætte lean-processer i egne administrative arbejdsfunktioner. Deltageren kan anvende simple lean-værktøjer, fx afdække spild, og vælge arbejdsprocesser, der er velegnet som udgangspunkt for en optimering.

Fagnummer: 40370 Lean i administrative funktioner Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 724,15
20971 - Lean-kortlægning af værdistrøm i administration

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med administrative arbejdsopgaver og skal deltage i lean-processer og bidrage med input til en værdistrømsanalyse og optimere værdistrømmen i eget arbejdsområde.

Beskrivelse: Deltageren kan kortlægge værdistrømme inden for egne administrative arbejdsfunktioner og i samarbejde med andre anvende metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne.
Med baggrund i de kortlagte processer som varer, viden eller serviceopgaver gennemløber, kan deltageren foreslå indsatsområder for at skabe bedre flow i værdikæden. Deltageren kan synliggøre spild og bidrage til optimering af værdikæden ved fx at fjerne unødig brug af ressourcer og hermed bidrage til grøn omstilling.

Fagnummer: 20971 Lean-kortlægning af værdistrøm i administration Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
40371 - Optimering ved 5S af den administrative funktion

Målgruppe: Medarbejdere med administrative arbejdsopgaver, der skal deltage i lean-processer.

Beskrivelse: Deltageren kan analysere de administrative arbejdsgange, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen og kan på den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for den administrative funktion ved brug af lean-værktøjet 5S.

Fagnummer: 40371 Optimering ved 5S af den administrative funktion Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95