Toggle navigation
Ledelse-ny1920x315_(1)

Økonomi og databehandling for ledere

Hold
31-08-2022
Økonomi og databehandling for ledere
3 dage Daghold
Om forløbet

Kurset er for dig, der er leder, og som ønsker større regnskabsforståelse

Vi arbejder med budgetter, så du kan anvende budgettet som ledelsesværktøj, formidle budgettet til andre og bruge budgettet som styringsredskab. Du får viden om samspillet mellem regnskab og budget i virksomhedens økonomi. Du kommer til at arbejde med tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj og bliver klogere på, hvordan vi udnytter de informationer og nøgletal, der ligger gemt i regnskabet, så de kan anvendes i udviklingen af KPI’er for din afdeling, dine medarbejdere og dig selv, så den økonomiske udvikling kobles med virksomhedens strategi.

Du kan ved forståelsen af nøgletallene anvende disse til en bedre forståelse for virksomhedens økonomi og til at arbejde med forretningsudvikling og performancestyring på et operationelt niveau.

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at bruge budgettet som styrings- og ledelsesværktøj
  • Du kan formidle budgettet til andre
  • Du kan finde relevant information i et årsregnskab
  • Du lærer at beregne, opstille og bruge relevante nøgletal på grundlag af informationer i et årsregnskab

Målgruppe

Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Info om fag

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere i større eller mindre virksomheder, samt andre medarbejderprofiler med de til kurset svarende uddannelsesbehov.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende budgettet som ledelsesværktøj, kende forskel på de forskellige budgettyper inden for eget arbejdsområde og formidle relevant budgetinformation til medarbejdere og andre interessenter. Deltageren har fået en forståelse for sammenhængen mellem budgettet og det faktiske regnskab, virksomhedens økonomi og forretningsudvikling. Deltageren kan på et operativt niveau anvende budgettet som et styringsredskab i sit ansvarsområde.

Fagnummer: 49446 Budget som ledelsesværktøj Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 724,15

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere i større eller mindre virksomheder, samt andre medarbejderprofiler med de til kurset svarende uddannelsesbehov.

Beskrivelse: Deltageren kan opstille og anvende relevante nøgletal og KPI’er på grundlag af oplysninger i et årsregnskab og anden intern tilgængelig data.
Deltageren kan ved forståelsen af nøgletallene anvende disse til en bedre forståelse for virksomhedens økonomi og til at arbejde med forretningsudvikling og performancestyring på et operationelt niveau.
Deltageren kan formidle relevante nøgletal og data som styringsredskab til medarbejdere, ledelse og andre interessenter.

Fagnummer: 49446 Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30