Toggle navigation

Lønberegning og lønrapportering

6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Kort fortalt om kurset

På kurset arbejdes der med fokus på at kunne foretage de nødvendige registreringer og lønberegninger samt udarbejde rapporter til ledelsen ud fra et IT-lønsystem.

Hold
01-09-2022
Lønberegning og lønrapportering
2 dage Daghold
03-11-2022
Lønberegning og lønrapportering
2 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen, der arbejder med lovgivningen i personaleforhold og lønberegninger.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage lønberegning og lønudbetaling i et it-baseret lønsystem. Deltageren kan foretage opbygning og tilpasning af de nødvendige kartoteker i lønmodulet i et it-økonomisystem, samt kan foretage registreringer og opdateringer med henblik på lønberegning til medarbejderne og rapportering til ledelsen og myndigheder.

Fagnummer: 40013 Lønberegning og lønrapportering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30