Toggle navigation

Kulturafstemt kommunikation i salg og service

Garantikursus
Regional positivliste
Kort fortalt om kurset

Efter uddannelsen er deltageren opmærksom på kulturmødets betydning og hvad kulturforskelle indebærer og kan dermed tilpasse kommunikation til samarbejdspartnerens kulturbaggrund og forventning til service samt til virksomhedens servicemål.

Hold
Løbende optag
AMU-online - HR og Kommunikation - uge 7
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
09-03-2022
Kulturafstemt kommunikation i salg og service
2 dage Daghold
09-03-2022
Kulturafstemt kommunikation i salg og service
2 dage Fjernundervisning
Løbende optag
AMU-online - HR og Kommunikation - uge 11
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - HR og Kommunikation - uge 17
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - HR og Kommunikation - uge 20-21
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - HR og Kommunikation - uge 25
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
14-09-2022
Kulturafstemt kommunikation i salg og service
2 dage Fjernundervisning
4 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med kommunikation, salg og service tværkulturelt nationalt og internationalt.

Beskrivelse: Deltageren kan kommunikere målrettet i en salgs- eller servicesituation, ved at anerkende kunders eller andre samarbejdspartneres kulturbaggrund og forventninger til kommunikationssituationen. Herunder kan deltageren anvende redskaber, fx fortolkningsmodeller, erfaringspositioner, kommunikationsmodeller til at afkode og analysere kulturmødet mellem kunder og sig selv. Endvidere kan deltageren vise respekt for kundens grænser samt vise indsigt i og forståelse for, hvad kulturforskelle indebærer i mødet med andre kulturer og således kommunikere målrettet og kulturafstemt med henblik på at imødekomme virksomhedens servicemål og høj grad af kvalitet i kommunikationen.

Fagnummer: 47295 Kulturafstemt kommunikation i salg og service Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30