Toggle navigation
Oekonomi-regnskab-1920x315_(1)

Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom

Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Kort fortalt om kurset

Deltageren kan under hensyntagen til juridisk ejerforhold, lovgivning, god bogføringsskik, kontoplaner og momsregler kontere og bogføre køb, salg, finansiering og drift af biler og fast ejendom og omkostninger vedrørende lejede lokaler.

Hold

13-10-2023
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
2 dage Fjernundervisning
13-10-2023
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
2 dage Daghold
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 46+47
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
24-11-2023
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
2 dage Daghold
24-11-2023
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
2 dage Fjernundervisning
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 2+3
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
26-01-2024
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
2 dage Daghold
26-01-2024
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
2 dage Fjernundervisning
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 6+7
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 11+12
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
15-03-2024
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
2 dage Daghold
15-03-2024
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
2 dage Fjernundervisning
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 16+17
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 20+21
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
22-05-2024
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
2 dage Daghold
22-05-2024
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
2 dage Fjernundervisning
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 24+25
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
11 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
45960 - Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom

Målgruppe: Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder eksempelvis med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og udøver en decentral kontering af bilag.

Beskrivelse: Efter dette kursus kan deltageren under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning og god bogføringsskik, uanset virksomhedstype og arts- eller funktionsopdelte kontoplaner:
- kontere og bogføre køb, salg, leasing- og driftsudgifter af biler, herunder problematikker omkring moms og blandet drift
- kontere og bogføre ejendommens driftsudgifter, herunder frivillig momsregistrering og istandsættelse af lejede lokaler, samt skelne mellem aktivering af istandsættelse af lejede lokaler eller udgiftsføre disse
- kontere og bogføre anskaffelse af fast ejendom, herunder omkostninger hertil og finansiering heraf.

Deltageren kan tilbageføre og foretage korrekt beregning af akkumulerede afskrivninger og opgørelse af eventuelt tab eller gevinst.

Fagnummer: 45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.268,90