Toggle navigation
Baeredygtighed-1920x315_(1)

Introduktion til ESG og ESG-rapportering

6 ugers jobrettet
Kort fortalt om kurset

Kurset giver grundlæggende forståelse af begreber, nøgletal, kompetencer og standarder for ESG og viden om lovgivningskrav til virksomhedens ESG og bæredygtighedsrapportering. Du kan medvirke til virksomhedens opstart af proces.

Hold

26-08-2024
Introduktion til ESG og ESG-rapportering
2 dage Daghold
25-09-2024
Introduktion til ESG og ESG-rapportering
2 dage Daghold
Info om fag
49990 - Introduktion til ESG og ESG-rapportering

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver, herunder økonomi/regnskab, og som skal i gang med eller har påbegyndt datarapportering inden for ESG og klimaregnskab, og som har behov for grundlæggende viden om ESG for det videre arbejde.

Beskrivelse: Deltageren får forståelse af begreber, definitioner og standarder relateret til ESG, der vedrører klima-/miljømæssige og sociale forhold samt god ledelsesskik (Environmental, Social, Governance).

Deltageren opnår viden om lovgivning og krav til virksomheder til ESG og omfatter både de virksomheder der direkte og indirekte, skal leve op til rapporteringskravene. Herunder hvad der under E, S og G skal rapporteres om og hvornår, i forhold til myndighedernes tidslinje for implementering.

Deltagerne kan medvirke til virksomhedens opstart af ESG-rapporteringsprocessen, herunder bidrage med basalt kendskab til værktøjer, metoder og kilder, hvor ny og opdateret viden kan findes.

Fagnummer: 49990 Introduktion til ESG og ESG-rapportering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90