Toggle navigation
IT-1920x315_(1)

Integration af data mellem adm. it-systemer

Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Kort fortalt om kurset

Efter uddannelsen kan deltageren genanvende og integrere data mellem flere administrative it-systemer og i den forbindelse anvende de bedst egnede værktøjer således, at arbejdsopgaven løses rationelt og databehandlingsmæssigt korrekt.

Hold

Løbende optag
AMU-online - IT - uge 11+12
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - IT - uge 16+17
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - IT - uge 20+21
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
31-05-2024
Integration af data mellem adm. It-systemer
2 dage Fjernundervisning
31-05-2024
Integration af data mellem adm. It-systemer
2 dage Daghold
Løbende optag
AMU-online - IT - uge 24+25
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
03-12-2024
Integration af data mellem adm. It-systemer
2 dage Fjernundervisning
03-12-2024
Integration af data mellem adm. It-systemer
2 dage Daghold
2 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
45782 - Integration af data mellem adm. it-systemer

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til den administrative medarbejder der arbejder eller skal arbejde med genanvendelse og integration af data mellem flere administrative it-systemer internt i virksomheden og som ønsker at kunne genanvende og integrere it-systemernes data rationelt og databehandlingsmæssigt korrekt.

Beskrivelse: Deltageren kan på en hensigtsmæssig måde genanvende og integrere data mellem administrative it-systemer fx mellem regnskabsprogram og regnearksprogram, mellem regnearksprogram og præsentationsprogram, mellem databaseprogram og regnearksprogram/tekstbehandlingsprogram til specifikke opgavetyper.

Deltageren kan anvende de bedst egnede værktøjer i forbindelse med genanvendelse og integration, således at arbejdsopgaven løses rationelt og databehandlingsmæssigt korrekt.

Fagnummer: 45782 Integration af data mellem adm. it-systemer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90