Toggle navigation
Administration-1920x315

Håndtering af personoplysninger

Garantikursus
6 ugers jobrettet
Kort fortalt om kurset

Efter kurset kan deltageren behandle personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger samt identificere risici herved og klarlægge procedure for håndtering af berigtigelse og sletning af data samt håndtering ved databrud.

Hold

Løbende optag
AMU-online - IT - uge 33+34
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - IT - uge 37+38
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
13-09-2024
Håndtering af personoplysninger
2 dage Fjernundervisning
13-09-2024
Håndtering af personoplysninger
2 dage Daghold
13-09-2024
Håndtering af personoplysninger
2 dage Daghold
16-09-2024
Håndtering af personoplysninger
2 dage Daghold
27-09-2024
Håndtering af personoplysninger
2 dage Daghold
27-09-2024
Håndtering af personoplysninger
2 dage Fjernundervisning
Løbende optag
AMU-online - IT - uge 41+43
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
25-10-2024
Håndtering af personoplysninger
2 dage Daghold
Løbende optag
AMU-online - IT - uge 46+47
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
26-11-2024
Håndtering af personoplysninger
2 dage Fjernundervisning
Løbende optag
AMU-online - IT - uge 50+51
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
7 hold er skjult, klik her for at vise alle

Om forløbet

Lær at håndtere personoplysninger korrekt

Bliv fortrolig med de skærpede krav ifm. personoplysninger – hvad må du og hvad må du ikke?

ah2018_986(4)

Kursets indhold

Som virksomhed og institution ligger vi inde med en masse data på både nuværende og tidligere kunder, borgere, klienter, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere.

Med dette kursus får du indsigt i og værktøjer til håndtering af de skærpede krav til myndigheders og private virksomheders behandling af personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven og den ny databeskyttelsesforordning.

Efter kurset kan du

  • Selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger
  • Identificere risici og foretage sikkerhedsforanstaltninger som led i de administrative opgaver
  • Foretage procedurer i de administrative opgaver for håndtering af berigtigelse og sletning af data samt håndtering ved databrud
  • Anvende vejledninger og andet hjælpemateriale fra datatilsynet

Fokus på kurset er ikke, hvordan man holder ryggen fri, men mere, hvordan kravene kan skabe refleksion over bedre praksis samt skabe forståelse for det ansvar, man har, for at beskytte kundernes privatliv.

Antal kursusdage

2 dage

Info om fag
48653 - Håndtering af personoplysninger

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte administrative medarbejdere i større eller mindre institutioner og virksomheder, der arbejder med personoplysninger.

Beskrivelse: Deltageren kan behandle personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger og behandlingen heraf.

Deltageren kan identificere risici og foretage sikkerhedsforanstaltninger i de administrative opgaver.

Deltageren kan fastlægge procedurer i de administrative opgaver for berigtigelse og sletning af data samt håndtering ved databrud.

Deltageren kan anvende vejledninger og andet hjælpemateriale fra Datatilsynet i relation til de administrative opgaver.

Fagnummer: 48653 Håndtering af personoplysninger Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90