Toggle navigation
Ledelse-ny1920x315_(1)

Grundlæggende leder 4 - Value-Based Leadership

Hold

19-08-2024
Grundlæggende leder 4 - Value-Based Leadership
12 dage Daghold

Om forløbet

Grundlæggende lederuddannelse 4

Ønsker du at styrke dine ledelseskompetencer og gøre en forskel i din organisation? Vores Grundlæggende lederuddannelsesforløb er designet til at udstyre både nye og erfarne ledere med de nødvendige værktøjer og indsigt for at navigere i nutidens dynamiske arbejdsmarked. Uanset din erfaring, vil vores kurser hjælpe dig med at opnå nye højder inden for ledelse og teamudvikling.

Når du har været igennem forløbet, vil du være udstyret med færdigheder til effektiv ledelse i enhver situation. Du vil være i stand til at identificere og imødekomme dit teams kompetencebehov, udvikle fremtidige ledere, og effektivt lede på afstand ved hjælp af digital kommunikation.

Desuden vil du have kompetencer til at integrere bæredygtighed i din ledelsespraksis, motivere dit team til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, og sikre, at din organisation fremstår som en ansvarlig aktør på markedet. Denne uddannelse vil udvikle din ledelsesstil, gøre dig i stand til at drive forandring, og forberede dig på at lede med et klart fokus på både menneskelige og bæredygtige værdier.

Moduler på kurset

Kurset består af tre moduler:
Udbytte: Du vil opnå evnen til at identificere og adressere virksomhedens nøgleudviklingsbehov, udarbejde detaljerede handlingsplaner for læringsaktiviteter og effektivt integrere disse nye kompetencer i dagligdagen. Dette modul sætter dig i stand til at anvende praktiske værktøjer for at fastlægge og indfri kompetencebehov, hvilket øger virksomhedens konkurrenceevne og fremmer en kultur af løbende forbedring.

Kompetenceudvikling:
 • Få værktøjer til:
  • Fastlæggelse af kompetenceudviklingsbehov.
  • Opfyldelse af disse behov for dig og dit team på operationelt niveau.
 • Lær at:
  • Tilrettelægge opgaver, der udvikler lederkompetencer.
  • Identificere potentielle udviklingsaktiviteter for effektiv kompetenceudvikling.
Talentudvikling:
 • Bliv mester i:
  • Identificering og udvikling af ledertalenter på operationelt niveau inden for din organisation.
 • Lær at:
  • Skabe rammer, der fremmer udviklingen af talenternes kompetencer.
  • Hjælpe talentfulde medarbejdere med at trives og udvikle sig til fremtidige ledere.
Udbytte: Dette modul forbereder dig på de unikke udfordringer, der følger med at lede teams på afstand. Du vil lære at identificere og overkomme disse udfordringer gennem effektiv kommunikation, digitale værktøjer og skabelsen af rammer, der understøtter både individuel og teambaseret opgaveløsning. Resultatet er en styrket evne til at opnå resultater og skabe et nærværende arbejdsmiljø, selv på tværs af fysiske distancer.

Ledelse på afstand-modulet:
 • Mestrer kunsten at:
  • Lede medarbejdere på operationelt niveau, uanset geografisk placering.
 • Lær at:
  • Identificere og løse de særlige udfordringer, der følger med ledelse på afstand.
  • Blive ekspert i digital kommunikation.
 • Opnå:
  • Vedligeholdelse af produktivitet og trivsel blandt medarbejdere, trods fysisk afstand.
Udbytte: Med fokus på bæredygtighed og de 17 verdensmål får du på dette modul viden og værktøjer til at fremme en bæredygtig virksomhedskultur. Du vil lære at motivere og lede dit team i bæredygtighedsinitiativer, hvilket øger medarbejder- og kundetilfredsheden og understøtter virksomhedens bæredygtige forretningsudvikling. Du bliver forberedt på at agere som drivkraft for innovation og forandring med fokus på bæredygtighed.

Bæredygtig ledelse-modul:
 • Dyk ned i:
  • Bæredygtig ledelse.
  • De 17 verdensmål.
  • Seneste markedstendenser.
 • Lær at:
  • Motivere medarbejdere på operationelt niveau til at omfavne bæredygtighed.
 • Skab en kultur der:
  • Understøtter bæredygtig forretningsudvikling.
Info om fag
45251 - Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren har viden om bæredygtig ledelse, herunder de 17 verdensmål, grøn omstilling og markedstendenser.

Deltageren har viden om lederadfærd med henblik på at kunne motivere medarbejdere i egen afdeling og i virksomheden som helhed i forhold til bæredygtighed.

Deltageren kan anvende denne viden til at udvikle en bæredygtig virksomhedskultur med henblik på at øge kunde- og medarbejdertilfredshed og understøtte en bæredygtig forretningsudvikling.

Deltageren kan indgå i et samarbejde med øvrige funktioner i virksomheden i forhold til bæredygtighed.

Fagnummer: 45251 Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
47472 - Ledelse af innovationsprocesser

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan på et grundlæggende niveau lede innovationsprocesser. Det vil sige anvende enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser på et operativt niveau. Det kan fx være at udvælge produkter, serviceydelse eller arbejdsprocessor inden for egne arbejdsfunktioner, som er velegnede til innovation.

Deltageren kan anvende metoder og teknikker tilpasset medarbejdernes forskellige forudsætninger og anvende dem i det praktiske arbejde med henblik på udvikling og fornyelse. Desuden kan deltagerne understøtte medarbejderne i forbindelse med at iværksætte konkrete ændringer i fx arbejdsprocesser, ny teknologi, arbejdsmiljø og arbejdets organisering.

Fagnummer: 47472 Ledelse af innovationsprocesser Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
49444 - Lederens redskaber til kompetenceudvikling

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende relevante redskaber til fastlæggelse af virksomhedens behov for kompetenceudvikling.

Deltageren kan identificere de udviklingsbehov der eksisterer på operativt niveau og fastlægge aktiviteter der indfrier kompetencebehovet – enten gennem eksterne eller interne læringsaktiviteter, som f.eks. kursusgennemførelse, vidensdeling, sidemandsoplæring, jobbytte mv.

Deltageren kan anvende relevante samtaleformer til fastlæggelse af kompetenceudviklingsbehov og kan identificere potentielle leverandører af udviklings- og læringsaktiviteter.

Fagnummer: 49444 Lederens redskaber til kompetenceudvikling Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
47471 - Lederens værktøjer til at udvikle ledertalenter

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan gennem indsigt i afdækning af ledelsespotentiale anvende relevante metoder og værktøjer til identifikation og udvælgelse af ledertalenter. I forlængelse heraf kan deltageren understøtte udviklingen af ledertalenternes kompetencer i forhold til virksomhedens mål og politikker, herunder praktisk at tilrettelægge medarbejderens/ledertalentets opgaver, så de udvikler lederkompetencer. Det kan fx være gennem at give ledertalentet opgaver med midlertidigt ledelsesansvar.

Fagnummer: 47471 Lederens værktøjer til at udvikle ledertalenter Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
21068 - Nærværende ledelse på afstand

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan lede medarbejderne på det operationelle niveau så der er mulighed for at skabe resultater og nærvær på trods af fysisk afstand.
Deltageren kan identificere hvilke udfordringer ledelse på afstand giver for egen ledelsespraksis, for den enkelte medarbejder og for teamet.
Deltageren kan skabe rammer for medarbejderne så de kan løse deres opgaver både individuelt og som team.
Deltageren kan tilrette sin kommunikation og vælge de rette kommunikationsredskaber, herunder digitale møder og samtaler, så medarbejderne både kan løse deres opgaver, opleve samhørighed med resten af teamet og trivsel i det daglige arbejde.

Fagnummer: 21068 Nærværende ledelse på afstand Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
45368 - Værdibaserede arbejdspladser

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i industrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
På baggrund af værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier.
Med henblik på at sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål agere som værdiagent, herunder virke som kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.

Fagnummer: 45368 Værdibaserede arbejdspladser Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.402,20