Toggle navigation

God forvaltningsskik og administrativ praksis

6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Kort fortalt om kurset

Efter uddannelsen kan deltageren udføre både myndighedsopgaver og serviceopgaver under hensyn til reglerne om god forvaltningsskik.

Hold
03-05-2022
God forvaltningsskik og administrativ praksis
2 dage Daghold
07-11-2022
God forvaltningsskik og administrativ praksis
2 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til kontoruddannede medarbejdere og medarbejdere med lignende kvalifikationer, som arbejder med administrative opgaver i den offentlige forvaltning såvel centralt som decentralt.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre både myndighedsopgaver og serviceopgaver under hensyn til reglerne om god forvaltningsskik.
Deltageren kan i sit daglige arbejde og i forhold til borgere og brugere anvende forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet, vejledning, aktindsigt, notatpligt, partshøring, begrundelse og klagevejledning.

Fagnummer: 45352 God forvaltningsskik og administrativ praksis Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30