Toggle navigation
Administration-1920x315

God forvaltningsskik og administrativ praksis

Kort fortalt om kurset

Efter uddannelsen kan deltageren udføre både myndighedsopgaver og serviceopgaver under hensyn til reglerne om god forvaltningsskik.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45352 - God forvaltningsskik og administrativ praksis

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til kontoruddannede medarbejdere og medarbejdere med lignende kvalifikationer, som arbejder med administrative opgaver i den offentlige forvaltning såvel centralt som decentralt.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre både myndighedsopgaver og serviceopgaver under hensyn til reglerne om god forvaltningsskik.
Deltageren kan i sit daglige arbejde og i forhold til borgere og brugere anvende forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet, vejledning, aktindsigt, notatpligt, partshøring, begrundelse og klagevejledning.

Fagnummer: 45352 God forvaltningsskik og administrativ praksis Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30