Toggle navigation
Ledelse-ny1920x315_(1)

Gennemførelse af personalesamtaler

Garantikursus
Kort fortalt om kurset

Deltageren kan efter kurset fastlægge formål og indhold i de forskellige personalesamtaler, planlægge samtaleforløb, så de opleves værdifuldt for de involverede parter, anvende relevante interview- og spørgeteknikker under forskellige personalesamtaler og gennemføre gode personalesamtaler.

Hold

Løbende optag
AMU-online - HR og Kommunikation - uge 45
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - HR og Kommunikation - uge 4
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Info om fag
40446 - Gennemførelse af personalesamtaler

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere med personaleansvar. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen afholde relevante personalesamtaler på det operationelle niveau, herunder ansættelses- og afskedigelsessamtaler med medarbejdere.

I jobfunktionen indgår:
Fastlæggelse af de forskellige personalesamtalers formål og indhold
At samtalen har værdi for begge parter
Kendskab til faktorer, der skaber en god personalesamtale
Anvendelse af relevant interview- og spørgeteknik

Fagnummer: 40446 Gennemførelse af personalesamtaler Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 600,00 Uden for målgruppe: DKK 1.783,35