Toggle navigation
Administration-1920x315

EUD-oplæringsvejledning for den uddannelses- og oplæringsansvarlige

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Om forløbet

Kurset er et sammensat kursus målrettet dig, der både er uddannelses- og oplæringsansvarlig i en praktikvirksomhed. Kurset er sammensat af de to AMU-kurser "EUD-oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarlige" samt "EUD-oplæringsvejledning - for den daglige oplærer". Ønsker du kun at deltage i et af kurserne, udbydes de også som enkeltkurser.

Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarlige

Som uddannelsesansvarlig skal du varetage en række arbejdsopgaver, og på kurset bliver du klædt på til disse. Af emner gennemgås bl.a.:
 • Udarbejdelse og justeringer af elevens uddannelsesplan
 • Samarbejdet med skolen
 • Planlægge hvem og hvordan evalueringen af elevens og virksomhedens samarbejde gennemføres
 • Sikre at oplæringserklæring/logbog udfyldes og underskrives
 • Planlægge, hvem der er elevens oplærer i forløbet
 • Information om løn og ansættelsesforhold
 • Ansøgning om specialpædagogisk støtte, hvis eleven har behov for det
Efter deltagelse i kurset:
 • kan du bl.a. planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.
 • har du fået kendskab til virksomhedens ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb ift. fastlagte love og regler for uddannelsen.
 • har du kendskab til virksomhedens lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/erklæring for eleven/lærlingen.
 • har du kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem virksomheden og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.
 • kan du anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/erklæring og elevsamtaler.
 • har du kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.
 • har du fået kendskab til, hvordan der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.

Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Elever er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber, der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med eleven samt kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring. Det er også vigtigt at sikre faglig progression i elevens uddannelsestid og skabe sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb.

På dette kursus bliver du klogere på de redskaber, der fremmer trivsel og fastholdelse af eleven i uddannelsesforløbet til glæde for eleven og arbejdsgiveren.

Efter deltagelse i kurset kan du
 • planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab
 • introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
 • integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur
 • anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden
 • give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen
 • gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet
Info om fag
49998 - EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Målgruppe: Kurset er målrettet oplæringssvende, der er varetager den daglige oplæring af eleven/lærlingen.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).
- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
- Integrere eleven/lærlingen i lærestedets arbejdskultur.
- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i lærestedet.
- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.
- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer faglig progression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i oplæringsforløbet.

Fagnummer: 49998 EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75
49995 - EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl

Målgruppe: Den uddannelsesansvarlige i lærestedet.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse:
- Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.
- Har deltageren kendskab til at lærestedets ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.
- Har deltageren kendskab til lærestedets lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/erklæring om oplæring for eleven/lærlingen.
- Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem lærestedet og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.
- Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/erklæring om oplæring og elevsamtaler/lærlingesamtaler.
- Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.
- Har kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.

Fagnummer: 49995 EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75