Toggle navigation
IT-1920x315_(1)

Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer

Garantikursus
6 ugers jobrettet
Kort fortalt om kurset

Efter kurset kan deltageren anvende et kommunikationssystems brugerflade og funktioner, bestride sine daglige kommunikationsrutiner, håndtere mails, kalender og opgaver.

Hold
Løbende optag
AMU-online - IT - uge 34
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - IT - uge 36
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
15-09-2022
Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer
1 dag Fjernundervisning
15-09-2022
Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer
1 dag Daghold
26-09-2022
Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer
1 dag Daghold
26-09-2022
Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer
1 dag Fjernundervisning
01-12-2022
Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer
1 dag Daghold
01-12-2022
Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer
1 dag Fjernundervisning
3 hold er skjult, klik her for at vise alle
Om forløbet

På kurset anvendes Outlook 2013

På kurset får du en introduktion til at håndtere daglig kommunikation via e-mail på en hensigtsmæssig måde og i effektiv anvendelse af kalendersystemet til styring af møde- og aftaleaktiviteter. Du får endvidere en indføring i strukturen og opbygningen af Outlook.

Kursets indhold

  • At håndtere dine daglige kommunikationsopgaver effektivt
  • At arbejde med opgavestyring
  • At anvende automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails
  • At anvende kalendersystemet til mødeplanlægning, aftaleaktiviteter, deling m.m.

Antal kursusdage

1 dag

Info om fag

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

Beskrivelse: Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails.
Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning.
Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling.

Fagnummer: 40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 192,00 Uden for målgruppe: DKK 724,15