Toggle navigation
Enkeltfag-supplering-1920x315_(1)

Detailuddannelse - for OPU-elever (online)

Hold

Løbende optag
Detail hovedforløb for OPU-elever - fjernundervisning
Fjernundervisning

Om forløbet

Tag detailuddannelsen på hovedforløbet som fjernundervisning

Tag detailuddannelsen som OPU-elev (tidligere kaldet PIU - Praktik i udlandet). På Aalborg Handelsskole tilbyder vi forskellige kombinationsmuligheder for detailelever, der ønsker at tage deres skoleforløb som fjernundervisning. Vi udbyder følgende profiler inden for detail:

 • Salgsassistent
 • Salgsassistent med profil (tekstil, dame- og herretekstil)
 • Convenience
 • Digital Handel B2C

Har du (eller ønsker du) praktik i udlandet i forbindelse med dit hovedforløb, har du mulighed for at tage dine skoleophold som fjernundervisning hos os. Herved kan du spare rejsetid frem og tilbage løbende mellem skolen og praktikstedet.

ah2018_490

Fordele ved detailuddannelsen som fjernundervisnings­forløb

At tage detailuddannelsen online som et fjernundervisningsforløb åbner op for mange fordele:

 • Super fleksibelt studiemiljø (du tilrettelægger forløbet efter eget behov)
 • En stærk elevuddannelse udarbejdet af undervisere fra detailverdenen.
 • Mulighed for personlig kontakt med tilknyttet underviser.

Du kan høre mere om vores uddannelse ved at kontakte vores tovholder for detailuddannelsen.

Gode råd og anbefalinger

Du skal være opmærksom på, at et fjernundervisningsforløb sætter nogle andre krav til dig, end når du følger et typisk forløb med fysisk tilstedeværelse (som fx klasseundervisning). Et online forløb opleves ofte sværere end undervisning på fysiske hold, fordi studierne foregår på egen hånd.

På Aalborg Handelsskole anbefaler vi derfor, at de elever, der overvejer at tage hovedforløbet online som fjernundervisning, kan følgende:

 • Du kan skabe god forståelse ud fra skriftligt, læst materiale.
 • Du er god til at strukturere og kan planlægge dit eget forløb ift. øvrige forpligtelser.
 • Du kan selv tage fat i din underviser og dine medstuderende, såfremt du har behov for hjælp til undervisningsmaterialet og/eller opgaverne.
 • Du kan selv tage kontakt til skolen og de hjælpetilbud der findes, såfremt du har behov for hjælp, der ikke har med undervisningen at gøre.

Undervisningsmaterialet, som der gennemgås under hvert modul, er på samme uddannelsesmæssige niveau og er oftest det samme som det materiale, der normalt bruges på de faste klasseundervisningshold.

Der skal købes en grundbog til skoleopholdet.

ah2018_523

Supplerende moduler

På Aalborg Handelsskole kan du som OPU-elev tage ét skoleophold/fag hver måned. I alle moduler varieres der mellem skriftlige afleveringsopgaver og videoafleveringer. Eksamen over fagprøven foregår online, men kan også afholdes ved fysisk fremmøde på skolen. 

På Aalborg Handelsskole tilbyder vi detailelever på hovedforløbet mulighed for at tage enkelte moduler som supplering til et allerede igangværende hovedforløb. Det er en fordel, hvis du som detailelev har behov for nogle bestemte fag/emner i et eller flere moduler, som du umiddelbart ikke kan følge i dit nuværende skoleophold. Ved at tage et eller flere moduler online som fjernundervisning kan du tilrettelægge undervisningen nøjagtig, så det bedst passer ind i din kalender.

Moduler og fag på Detail - online

På hovedforløbet for detailuddannelsen tilbyder vi 3 forskellige moduler og følges hele hovedforløbet på Aalborg Handelsskole, afsluttes skoleopholdet med en fagprøve.

Fag og emner Arbejdstid
 • Introduktion til uddannelsen
 • DiSC adfærdsprofil (incl. personlig tilbagemelding via Adobe Connect)
 • Salgstrappen
 • Købeloven
 • Detailstruktur-/kæde og butiksforhold
Uge 1
 • Sortiment og brancheglidning
 • Målgrupper og segmentering
 • Pristrategier og kalkulation
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
Uge 2

Samlet skriftligt arbejde: 7,5 side (herudover kalkulationer - ingen fast sidenormering)

Samlet videoarbejde: ca. 30 min.

1 Adobe Connect-samtale a’ ca. 20 - 30 min. varighed (DiSC)

Forventet samlet tidsforbrug for modul 1: 74 timer.

Fag og emner Arbejdstid
 • Butiksindretning
 • Markedsføring og markedsføringsloven
 • Effektkontrol af markedsføringsindsats
 • Online markedsføring
 • Sortimentsvurdering (kvadrantanalyse og PLC kurve)
Uge 1
 • Konkurrentanalyse
 • Spørgeskemaanalyse
 • Lagerstyring
 • Opstart på fagprøven
Uge 2

Samlet skriftligt arbejde: 10 sider (herudover 3-4 opgaver uden sidenormering)

Samlet videoarbejde: ca. 17 min.

Ingen fastlagte Adobe Connect-samtaler. Eleven booker ved behov.

Forventet samlet tidsforbrug: 74 timer.

Fag og emner Arbejdstid
 • Fagprøven og problemformulering
 • Præsentationsteknik
 • E-handel
 • Samfund og tendenser
 • Indkøb og leverandørvalg
Uge 1
 • Regnskab og budgettering
 • Tværgående case-opgave
Uge 2

Samlet skriftligt arbejde: 11 sider (herudover 1 almindelig opgave uden sidenormering samt case-opgaven)

Samlet video arbejde: 0 min.

Prøveeksamen: Minimum 10 min. mundtlig fremlæggelse. 

Adobe Connect-samtaler: Minimum 1 (problemformulering) med mulighed for flere samtaler

Forventet samlet tidsforbrug: 74 timer.

Når du arbejder med salg af diverse tekstiler, kan du vælge, at din praktikaftale (uddannelsesaftale) bliver som salgsassistent med profil - enten som tekstil, dame- eller herretekstil.

Vælger du en profil inden for tekstil, får du to ugers ekstra modul. Her lærer du at vejlede kunder om varerne, derfor skal du lære om varernes og materialernes oprindelse, samt om forskellene på kvalitet og holdbarhed samt bæredygtighed. Du skal beherske varedeklarationer og korrekt varebehandling. Vi kommer også omkring principper for valg af leverandører, herunder forskellige former for indkøbsarbejde herunder CSR.

I overskrifter skal du lære om styling, personlig styling, kropstyper, farveteori og kollektionsopbygning samt trend og tendenser.

Du skal have materialelære om tekstiler og skind, hvor vi ser på:

 • Naturfibre
 • Skind og læder
 • Bomuld
 • Strik
 • Hør
 • Vævninger
 • Hamp
 • Garner
 • Uld
 • Silke
 • m.m.

Alt sammen, så du kan fremstå som den professionelle ekspedient.

OBS: Vær opmærksom på at indhold, opgaver m.v. løbende justeres. Der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til ovenstående liste og det aktuelle indhold i modulet.