Toggle navigation
Administration-1920x315

Datahåndtering for administrative medarbejdere

6 ugers jobrettet
Kort fortalt om kurset

Efter kurset kan du anvende data til at understøtte arbejdsprocesser og forretningsudvikling. Du kender til forskellige datatyper herigennem planlægning, styring og opfølgning ved brug af data. På kurset arbejdes der med data som er værdifuldt i din virksomhed. Der er fokus på dataetik, sikkerhed og behandling af store datamængder.

Hold

17-09-2024
Datahåndtering for administrative medarbejdere
3 dage Daghold
17-09-2024
Datahåndtering for administrative medarbejdere
3 dage Fjernundervisning
18-09-2024
Datahåndtering for administrative medarbejdere
3 dage Daghold
24-09-2024
Datahåndtering for administrative medarbejdere
3 dage Fjernundervisning
24-09-2024
Datahåndtering for administrative medarbejdere
3 dage Daghold
09-12-2024
Datahåndtering for administrative medarbejdere
3 dage Fjernundervisning
09-12-2024
Datahåndtering for administrative medarbejdere
3 dage Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
49755 - Datahåndtering for administrative medarbejdere

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere, der arbejder med indsamling og analyse af data der kan understøtte arbejdsprocesser og for-retningsudvikling.

Beskrivelse: Deltageren kan afdække hvilke data der er værdifulde for virksomheden samt indsamle og analysere data i forhold til at understøtte arbejdsprocesser eller forretningsudvikling.

Deltageren kan identificere forskellige datatyper og datakilder for derigennem at kunne understøtte udvalgte arbejdsprocesser og skabe overblik.

Behandlingen af data skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning; herunder GDPR, dataetik og sikkerhed.

Deltageren kan behandle store datamængder.

Fagnummer: 49755 Datahåndtering for administrative medarbejdere Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85