Toggle navigation
Salg-markedsfoering-1920x315_(1)

Daglig økonomi i servicevirksomheden

Garantikursus
Kort fortalt om kurset

Efter kurset kan du organisere og tilrettelægge det daglige bilagsarbejde. Læse et regnskab og finde fokusområder. Du har indblik i bilagshåndtering, årsregnskab og organiseringen heraf, samt betydningen af likviditetskontrol.

Hold

Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 33+34
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 37+38
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 41+43
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 46+47
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 50+51
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter

Om forløbet

Forstå virksomhedens regnskab

Kurset er for dig, der ønsker at kunne læse et regnskab ud fra forskellige virksomhedsformer samt aflæse, hvilke områder i virksomhedens økonomi, der kræver særlig opmærksomhed.

Du får kendskab til, hvordan der ved bilagsbehandlingen indarbejdes gode arbejdsvaner, processer og rutiner. Du opnår kendskab til lovgivning relevant for bilagshåndtering, herunder arkiveringskrav og de grundlæggende krav, der er til momshåndtering. Du forstår betydningen af likviditetskontrol og får indblik i, hvordan likviditeten styres. Du opnår forståelse af, hvordan arbejdet med årsregnskabet kan fordeles mellem virksomheden og virksomhedens rådgivere.

Kursets indhold

  • Regnskabets opbygning
  • Virksomhedens omkostninger
  • Beregning og anvendelse af nøgletal
  • Budgettering
  • Budgetopfølgning

Udbytte

Efter kurset kan du organisere og tilrettelægge det daglige bilagsarbejde. Læse et regnskab og finde fokusområder. Du har indblik i bilagshåndtering, årsregnskab og organiseringen heraf, samt betydningen af likviditetskontrol.

Info om fag
49791 - Daglig økonomi i servicevirksomheden

Målgruppe: Kurset retter sig mod små erhvervsdrivende virksomheder samt faglærte og ufaglærte medarbejdere i handels- og servicevirksomheder, der varetager økonomiske funktioner i mindre virksomheder. Kurset sigter mod, at indlærte rutiner sættes i sammenhæng med den overordnede styring af virksomhedens økonomi.Ledige og beskæftigede, der gerne vil være selvstændige, eller selvstændige i mindre servicevirksomheder, der gerne vil øge deres kompetencer til gavn for virksomheden og dens kunder.OBS: målgruppen er ikke større virksomheder med en decideret økonomiafdeling, da ansatte her ofte har en økonomisk uddannelse.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra forskellige virksomhedsformer, læse et regnskab samt aflæse hvilke områder i virksomhedens økonomi, der kræver særlig opmærksomhed.

Deltageren har kendskab til, hvordan der ved bilagsbehandlingen indarbejdes gode arbejdsvaner, processer og rutiner.

Deltageren har kendskab til lovgivning relevant for bilagshåndtering, herunder arkiveringskrav og de grundlæggende krav, der er til momshåndtering.

Deltageren forstår betydningen af likviditetskontrol og har indblik i, hvordan likviditeten styres.

Deltageren opnår forståelse af, hvordan arbejdet med årsregnskabet kan fordeles mellem virksomheden og virksomhedens rådgivere.

Fagnummer: 49791 Daglig økonomi i servicevirksomheden Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90