Toggle navigation
Baeredygtighed-1920x315_(1)

Bæredygtighedsambassadør

6 ugers jobrettet

Hold

23-09-2024
Bæredygtighedsambassadør
7 dage Daghold

Om forløbet

Skab en grønnere fremtid

Danske virksomheder efterspørger i stigende grad efteruddannelse inden for bæredygtighed. Der er behov for tilførsel af viden, så virksomheder både kan efterleve nye lovkrav og samtidig udnytte de forretningsmuligheder, der ligger i den grønne omstilling. 

Forløbet Bæredygtighedsambassadør giver dig praktisk viden og færdigheder inden for bæredygtighed og den grønne omstilling, som du kan tage direkte med tilbage til din virksomhed.

Indhold

Kurset 'Bæredygtighedsambassadør' er fordelt over syv intense og praktiske undervisningsdage over en periode på to måneder. 

Forløbet indledes af en forretningsnær indføring til bæredygtighed og den grønne omstilling - herunder hvordan danske virksomheder i dag integrerer bæredygtighed i forretningsstrategi og -processer. 

Herefter får du viden om metoder til at opstille virksomhedens klimaregnskab og inspiration til mulige tiltag til at reducere virksomhedens klimapåvirkning. Du arbejder også konkret med megatrenden ESG (Environment, Social, Governance), og hvordan SMV’er på en ressourceeffektiv måde kan tage hul på bredere bæredygtighedsrapportering. 

Forløbet afrundes med bæredygtig kommunikation, og hvordan du effektivt kommunikerer om jeres bæredygtighedsindsats internt og eksternt. 

Deltagernes udbytte

Du vil få viden om vigtige værktøjer, lovkrav og forretningspotentiale i den grønne omstilling, der gør, at du kan spille en aktiv rolle som ’bæredygtighedsambassadør’ i din virksomhed. Undervisningen rummer både teori og konkrete opgaver, hvor gode erfaringer fra danske virksomheder aktivt tages ind.

Du opnår bl.a.:
  • kendskab til, hvordan I effektivt sætter retning for arbejdet med bæredygtighed ved brug af konkrete værktøjer
  • konkret erfaring med at opstille virksomhedens klimaregnskab igennem Klimakompasset
  • evne til at udarbejde bæredygtighedsrapporter baseret på indikatorer inden for ESG
  • viden om, hvordan I effektivt kommunikerer om virksomhedens arbejde med bæredygtighed 

Virksomheders udbytte

  • Kom på forkant med ny lovgivning og regulering om bæredygtighed, der i stigende grad forventes at definere rammevilkårene også for virksomhedsdrift blandt SMV’er
  • Få sat tal på virksomhedens klimapåvirkning, så I kan imødekomme de krav, som større virksomheder allerede stiller til deres leverandører. 
  • Skab overblik over virksomhedens bæredygtighedssituation baseret på fakta, så I kan prioritere de mest effektfulde tiltag ved brug af konkrete værktøjer. 
  • Undgå faldgruberne ved "greenwashing" ved at opbygge kendskab til gældende lovgivning og retningslinjer, så I troværdigt og effektfuldt kommunikerer om jeres initiativer inden for bæredygtighed. 
Info om fag
49785 - Introduktion til bæredygtig omstilling

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal i gang med at omstille en given proces, produkt eller service til at være mere bæredygtig.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af kendskab til begrebet ”bæredygtighed” i forbindelse med f.eks. miljøkrav, mærkningsordninger og/eller certificeringer, aktivt komme med forslag til og vurdere bæredygtighed i egen praksis og jobfunktion.
Deltageren kan i samarbejde med andre medvirke til at omstille en proces, et produkt eller en service i virksomheden med henblik på udvikling af virksomhedens bæredygtighedsmål og indsatsområder.

Fagnummer: 49785 Introduktion til bæredygtig omstilling Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
49990 - Introduktion til ESG og ESG-rapportering

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver, herunder økonomi/regnskab, og som skal i gang med eller har påbegyndt datarapportering inden for ESG og klimaregnskab, og som har behov for grundlæggende viden om ESG for det videre arbejde.

Beskrivelse: Deltageren får forståelse af begreber, definitioner og standarder relateret til ESG, der vedrører klima-/miljømæssige og sociale forhold samt god ledelsesskik (Environmental, Social, Governance).

Deltageren opnår viden om lovgivning og krav til virksomheder til ESG og omfatter både de virksomheder der direkte og indirekte, skal leve op til rapporteringskravene. Herunder hvad der under E, S og G skal rapporteres om og hvornår, i forhold til myndighedernes tidslinje for implementering.

Deltagerne kan medvirke til virksomhedens opstart af ESG-rapporteringsprocessen, herunder bidrage med basalt kendskab til værktøjer, metoder og kilder, hvor ny og opdateret viden kan findes.

Fagnummer: 49990 Introduktion til ESG og ESG-rapportering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
21058 - Introduktion til virksomhedens klimaregnskab

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver, herunder økonomi/regnskab, og som skal i gang med eller har påbegyndt datarapportering inden for ESG og klimaregnskab, og som har behov for grundlæggende viden om klimaregnskab for det videre arbejde.

Beskrivelse: Deltageren får forståelse af begreber, definitioner og standarder samt gældende lovgivning og krav til virksomheders klimaregnskab.
Deltageren opnår viden om klimaregnskabet, dets formål og vigtighed som datagrundlag for virksomhedens ESG- og bæredygtighedsrapportering.
Deltageren kan medvirke til virksomhedens opstart af processen med klimaregnskabet, herunder bidrage med basalt kendskab til metoder, opdaterende kilder og værktøjer, eksempelvis Klimakompasset fra Erhvervsstyrelsen, og kan dermed medvirke til virksomhedens klimarapportering og udvikling af bæredygtighed.

Fagnummer: 21058 Introduktion til virksomhedens klimaregnskab Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95
20925 - Kommunikation i en bæredygtig virksomhed

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med alle former for ekstern og intern kommunikation, som skal være i overensstemmelse med virksomhedens bæredygtige profil. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset 47302 Virksomhedens sprogpolitik i praksis og kurset 49785 Introduktion til bæredygtig omstilling.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til bæredygtighed og cirkulær økonomi og hvordan disse påvirker en bæredygtig omstilling.
Deltageren kan anvende og formidle virksomhedens bæredygtige storytelling eksternt.
Deltageren kan aktivt og selvstændigt udføre en bæredygtig kommunikation således at virksomheden overholder lovgivning og retningslinjer i forbindelse med greenwashing.

Fagnummer: 20925 Kommunikation i en bæredygtig virksomhed Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90