Toggle navigation
IT-1920x315_(1)

Anvendelse af store datamængder i regneark

Garantikursus
6 ugers jobrettet
Kort fortalt om kurset

Efter kurset kan deltageren opbygge regnearksmodeller, anvende egne formler, indbyggede funktioner og grafiske faciliteter, effektivisere og automatisere ofte forekommende arbejdsopgaver.

Hold

30-05-2023
Anvendelse af store datamængder i regneark
1 dag Daghold
30-05-2023
Anvendelse af store datamængder i regneark
1 dag Fjernundervisning
23-11-2023
Anvendelse af store datamængder i regneark
1 dag Daghold
23-11-2023
Anvendelse af store datamængder i regneark
1 dag Fjernundervisning
Løbende optag
AMU-online - IT - uge 24+25
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - IT - uge 19+20
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
1 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
40748 - Anvendelse af store datamængder i regneark

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

Beskrivelse: Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer.
Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

Fagnummer: 40748 Anvendelse af store datamængder i regneark Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 192,00 Uden for målgruppe: DKK 724,15