Toggle navigation

Anvendelse af periodisk beregning og registrering

Garantikursus
6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Kort fortalt om kurset

Efter uddannelsen kan deltageren arbejde med bogføring af løn, afskrivninger samt køb og salg af anlægsaktiver og kan foretage digitale afregninger til SKAT m.fl. Deltageren arbejder med beregninger og bogføring for afskrivninger og får viden om vurdering af anlægsaktiver.

Hold
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 6
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
15-02-2022
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
2 dage Daghold
24-03-2022
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
2 dage Fjernundervisning
24-03-2022
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
2 dage Daghold
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 13
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 18
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
10-05-2022
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
2 dage Daghold
10-05-2022
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
2 dage Fjernundervisning
01-06-2022
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
2 dage Daghold
Løbende optag
AMU-online - Regnskab - uge 23
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
22-08-2022
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
2 dage Daghold
30-08-2022
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
2 dage Daghold
03-10-2022
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
2 dage Daghold
01-11-2022
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
2 dage Daghold
21-11-2022
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
2 dage Daghold
11 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, der arbejder med registrering og bogføring af daglige bilag.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende periodisk beregning og registrering i forbindelse med løn, afskrivninger og salg af inventar. Deltageren har kendskab til opbygning af en lønseddel, og kan bogføre løn, samt foretage afregninger digitalt til SKAT m.fl.
Deltageren har kendskab til lovgivningen omkring afskrivninger og salg af anlægsaktiver, og kan beregne og bogføre både lineære afskrivninger og saldoafskrivninger.
Vedrørende køb og salg kan deltageren foretage beregninger af tab eller fortjeneste, samt bogføre de heraf afledte poster.

Fagnummer: 47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30