Toggle navigation
Administration-1920x315

Anvendelse af Ferieloven

6 ugers jobrettet
Kort fortalt om kurset

Deltageren kan efter kurset informere om Ferielovens anvendelsesområde, i hovedtræk oplyse om Ferielovens bestemmelser om optjening og afvikling af samtidighedsferie samt henføre konflikter til Ferieloven.

Hold

11-09-2024
Anvendelse af ferieloven
2 dage Daghold

Om forløbet

Bliv opdateret og fortrolig med feriereglerne

På kurset får du en grundig gennemgang af ferielovgivningen, og du bliver opdateret på de seneste lovændringer. EU har lagt op til, at Danmark skal indføre nye regler om afholdelse af ferie, den omtalte ”samtidighedsferie” – på dette kursus får du en status på dette. Du får dermed en forståelse for feriereglerne og får et overblik over reglerne, og hvordan de udmønter sig i praksis.

Målgruppe

Kurset er for dig, der i din jobfunktion har brug for at kende ferieloven, f.eks. ledere, administrative medarbejdere, bogholdere, lønmedarbejdere, HR-konsulenter og lignende i den private eller offentlige sektor.

ah2018_1012(2)

Indhold

 • Ny ferielov – overblik over ændringerne og overgangsregler frem mod samtidighedsferie
 • Grundigt kendskab til ferielovens opbygning og indhold
 • Hvem er omfattet af loven og hvor gælder ferieloven?
 • Optjening af ferie – hvilke regler gælder?
 • Afvikling af ferie, herunder hovedferie, om overførsel af ferie og fravigelsesmuligheder
 • Ferie for sygemeldte, barslende og medarbejdere på orlov
 • Ferieregler og bonusordninger
 • Modregning i feriepenge – hvordan og hvad?
 • Hvad skal udbetales hvornår og hvor til? Fristerne for betaling af feriepenge, ferietillæg, løn under ferie m.v.
 • Rammerne om varsling og afholdelse af ferie ved medarbejderens fratrædelse og i fritstillingsperiode
 • Ferieregler og deltidsansatte
 • Overblik over regler for hhv. ledelse, funktionærer og timelønnede
 • Udbetalingsmuligheder

Undervisningen vil være en vekslen mellem teoretisk gennemgang, diskussioner og opgaveløsninger.

Antal kursusdage

2 dage.

Forudsætninger

Ingen

Info om fag
49522 - Anvendelse af Ferieloven

Målgruppe: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan orientere medarbejderne om disses grundlæggende rettigheder og pligter i henhold til Ferieloven. Deltageren kan genkende problemstillinger, som kan henføres under reglerne i Ferieloven og deltageren kan vurdere, i hvilket omfang problemstillingen rejst af en medarbejder bør henvises til videre behandling af en fagjurist.

Fagnummer: 49522 Anvendelse af Ferieloven Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90