Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Virksomhedens ESG-koordinator

STUK_(1)_(2)
Et projekt der skal udvikle et nyt AMU-kursus med fokus på ESG-rapportering.

Projektperiode

1. januar 2023 – 1. marts 2025

Projektpartnere

TietgenSkolen (projektholder), Aalborg Handelsskole og Roskilde Handelsskole.

Projektbudget

2.280.000 kr.
Børne- og undervisningsministeriet 100%
Egenfinansiering 0%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at udvikle et nyt AMU-kursus med fokus på ESG-rapportering. ESG står for ’environmental, social and corporate governance’, altså miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold. Fra og med 2026 vil stort set alle virksomhedstyper og -størrelser skulle lave en årlig ESG-rapportering, hvor databaserede nøgletal klart og tydeligt vil vise en virksomheds fokus på bæredygtighed, socialt ansvar og god ledelse. Alle tre er områder, der har betydning for kunder, investorer og samarbejdspartnere. Det nye AMU-kursus vil give deltagere praktisk viden om, hvordan de nødvendige data hentes, beregnes og afrapporteres rent lovmæssigt, og hvordan disse nøgletal på bedst vis synliggøres og kommunikeres udadtil. 
 
Projektets målgruppe er administrations-, regnskabs- og økonomimedarbejdere i mindre virksomheder indenfor f.eks. håndværk, handel, service, det grønne område og oplevelseserhvervet. Målgruppen kan også inkludere tekniske medarbejdere og mellemledere i produktionen/driften, der skal hjælpe med at identificere data til brug i ESG-rapportering. 
 

Projektaktiviteter

I første projektfase klarlægges hvilke konkrete behov virksomhederne efterspørger. Her trækkes på erfaringer fra store virksomheder, der allerede nu er stillet overfor krav om ESG-rapportering, samt på specialistviden fra relevante fagpersoner. I fase to udvikles et pilot-undervisningsforløb, der afprøves både i klasseværelset og hos de virksomheder, der fungerer som sparringspartnere i projektet. I fase tre evalueres undervisningen, og der justeres efter behov, inden fase fire udfolder undervisningsforløbet til afprøvning i fuldt flor. I projektets sidse fase samles der op på erfaringer, og det udviklede materiale stilles til rådighed for andre skoler.