Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Videopræsentation til brug i ansøgningsportfolio

AUB_(1)_(2)_(3)_(4)
Et projekt der skal afprøve videopræsentation i forbindelse med elevpladssøgning.

Projektperiode

1. oktober 2023 – 31. december 2024

Projektpartnere

Aalborg Handelsskole (projektholder) og EUC Nord.

Projektbudget

300.000 kr.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 100%
Egenfinansiering 0%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at klæde detailelever på til at kunne producere en kort videopræsentation til brug ved elevpladssøgning. Flere og flere detailvirksomheder efterspørger videopræsentation som en del af ansøgningsmaterialet, og det stiller nye krav til ikke kun elever men også de undervisere og virksomhedskonsulenter, som understøtter deres ansøgningsproces. Der er en klar fordel ved kort og præcist at kunne præsentere sig selv via video, da dette gør virksomheden bedre i stand til at vurdere, om eleven vil være et godt match (fremtoning, udstråling, osv.). Projektet skal hjælpe eleverne udvikle en strategi for, hvordan de præsenterer sig selv bedst muligt overfor en virksomhed, og dernæst skal eleverne producere deres egen personlige video. Denne skal først og fremmest bruges af eleverne i deres ansøgningsproces, men kan også benyttes af skolernes virksomhedskonsulenter i forbindelse med opsøgende arbejde, som på denne måde forhåbentlig vil bidrage til tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler. 
 
Projektets målgruppe er elever på detailuddannelsen på partnerskolerne i projektet. 

Projektaktiviteter

1. Udvikling af koncept samt kortere kompetenceudvikling af relevante fagpersoner, der understøtter eleverne i videoprocessen (præsentationsteknik, kropssprog og it-tekniske krav). 

2. Gennemførsel af kort undervisningsforløb, hvor eleverne instrueres i udvikling og udarbejdelse af videoproduktion. Forløbet inkluderer både analyse af jobopslag (hvad søger virksomheden) og rent teknisk.  Herefter afprøvning i forbindelse med elevernes ansøgningsproces.  

3. Elever og virksomheder evaluerer via spørgeskema projektets effekt i forhold til endelig justering af procedure og implementering på detailuddannelsen på de deltagende skoler.