Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Tovejs digital elevfeedback i online undervisning

RegNord_(1)_(2)
Et projekt der skal gøre tovejs-feedback til en integreret del af læringsprocessen i online undervisning.

Projektperiode

1. august 2022 – 31. august 2024

Projektpartnere

Aalborg Handelsskole (projektholder)

Projektbudget

750.000 kr.
Region Nordjylland 70%
Egenfinansiering 30%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at udvikle og implementere en tovejs-feedback-palette, der skal benyttes i forbindelse med online undervisning. Denne læringsform er kendetegnet ved, at underviser og elev er fysisk adskilt undervejs i uddannelsesforløbet, og underviseren kan derfor ikke observere ansigt-til-ansigt, hvordan eleven oplever og lærer af feedback. Ved at udvide skolens digitale læringsplatform med nye funktioner er det muligt at styre feedback-flowet, der præsenteres for eleven. Eleven skal så løbende tilkendegive, i hvor høj grad feedbacken er brugbar samt tilføje noter til underviseren, der beskriver, hvad eleven lærer. Dette gør feedback til en aktiv læringsproces, der samtidig giver underviseren indblik i, om feedbacken optimerer elevens arbejde på den tiltænkte måde.
 
Projektets målgruppe er undervisere og elever på Aalborg Handelsskole, der hhv. leverer og modtager online undervisning. 

Projektaktiviteter

1. Kompetenceudvikling af undervisere i form af workshops om brug af teknologi og didaktik i online undervisning. 

2. Løbende tværfaglig videndeling mellem Aalborg Handelsskoles undervisere. 

3. Tilføjelse af digitale dialogværktøjer til feedback (plugins) på Aalborg Handelsskoles digitale læringsplatform (Moodle). 

4. Udvikling og afprøvning af nye/justerede opgaver, der skal inkorporere digital tovejs-feedback som en aktivt læringsproces. 

5. Evaluering af projektets aktiviteter i forhold til endelig implementering.