Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Skærmpolitik på Aalborg Handelsskole

_A7A2630_(1)_(2)_(3)_(4)
På Aalborg Handelsskole har vi en fælles skærmpolitik, der ikke skal ses som en modstand mod brug af skærme, men snarere som en vejledning til, hvordan de bedst kan integreres i undervisningen.
Vi erkender, at skærme er en uundgåelig del af skolens hverdag og kan bidrage betydeligt til undervisningens kvalitet. Derudover er skærme nødvendige hjælpemidler for nogle elever. 

Vi fokuserer også på elevernes digitale dannelse, herunder hvordan de håndterer digital distraktion og finder den rette balance i brugen af digitale enheder. Digitalisering er central i både erhvervslivet og samfundet, så det er skolens opgave at udvikle elevernes digitale kompetencer. Den hurtige teknologiske udvikling og omfattende digitalisering kræver, at vi kontinuerligt forbedrer vores elevers brug af skærme.

Brug af digitale enheder (mobiltelefoner, pc’er og lign.) på AH

  1. Digitale enheder, der medbringes i skole, skal ses som redskaber til at understøtte læringen og ikke som private genstande.
  2. Det er underviseren, der vurderer, hvornår digitale enheder bør anvendes i undervisningen, og hvornår de skal pakkes væk.
  3. Når digitale enheder ikke understøtter læringen, skal de pakkes væk eller slukkes. På eud, eux og hhx på Aalborg Handelsskole er der mobilskabe i alle klasseværelser, hvor mobiltelefoner opbevares i undervisningen.
  4. Gennem skoleåret er der fokus på at øge elevernes bevidsthed om skærmbrugens effekter gennem mobilfridage, faglige oplæg og lignende aktiviteter.
  5. Privat brug af sociale medier, spil, shopping, streaming og andre former for private aktiviteter, hører ikke til i en læringssituation.
  1. Eleverne trænes i at reflektere over deres skærmbrug ved at lære at lægge mobiltelefonen til side, ikke altid være online og være tilstede i lektionerne uden adgang til digitale enheder.
  1. Analoge læremidler som bøger og papir har store kvaliteter, der skaber variation i undervisningen.
  2. Skærmbrug kan let distrahere og fjerne fokus fra den faglige fordybelse. Derfor skal eleverne være bevidste om, hvornår skærme er til deres rådighed.
  3. Fordybelse i et fagligt perspektiv kræver træning og øvelse. Eleverne skal lære at holde fokus på én tekst eller problemstilling uden at blive forstyrret af skærme med internetadgang.