Sammenlign uddannelser

Sammenlign uddannelser

Se fakta om de gymnasiale uddannelser - hhx, stx, htx, eux og hf

Hvilket gymnasium er noget for dig?

Få et hurtigt overblik over de gymnasiale ungdomsuddannelser HHX, STX, HTX, EUX og HF. På Aalborg Handelsskole udbyder vi to af uddannelserne, som vi begge har markeret med et 'AH' i toppen.
Der findes mange forskellige former for studentereksamen, men hvilken passer bedst til dig? Hvis du gerne vil have en gymnasial uddannelse og en studentereksamen har du fem muligheder: HHX, STX, HTX, EUX og HF. Hvert gymnasium har forskellige profilfag, men fælles for dem alle er, at fag som dansk, engelsk og matematik er obligatoriske. Bliv klogere på de obligatoriske fag og se eksempler på valgfag. 


Kontakt os
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
Anne Skytt Gregersen
Studievejleder, IØ og samfundsfag
Morten Wad Rasmussen
Adjunkt og studievejleder
Engelsk og Historie
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
Virksomhedsøkonomi og Afsætning
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Mette Mettea Nielsen
Studieadministrativ medarbejder
Find din afdeling