Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Ressources for Post-Pandemic Effective Training (RESET)

reset_-_EU
Et projekt der skal kortlægge erfaringer med digital undervisning under COVID-19 og derefter udvikle digitale undervisningsmoduler, der understøtter fortsat digital omstilling på europæiske erhvervsskoler.

Projektperiode

1. februar 2022 – 31. januar 2024

Projektpartnere

Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia SRL Impresa Sociale (projektholder, Italien), Aalborg Handelsskole, NLP Aalborg, Internet Web Solutions SL (Spanien), European Platform for International Cohesion (Italien), Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires (Belgien) og IHK – Projektgesellschaft MBH (Tyskland).

Projektbudget

1.600.000 kr.
Erasmus+ 50%
Egenfinansiering 50%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at klarlægge det digitale kompetenceniveau i kølvandet på COVID-19 hos undervisere på erhvervsskoler i de fem europæiske lande, hvor projektpartnerne kommer fra (Danmark, Belgien, Italien, Spanien og Tyskland). Blandt disse lande er der store forskelle i graden af digitalisering. Nogle er langt fremme både i undervisningen og i samfundet generelt, mens andre først i disse år for alvor er ved at komme i gang med omstillingen. Projektpartnerne vil derfor efter indsamling af data og grundige analyser drage fordel af hinandens respektive udfordringer og ekspertise til at designe en række undervisningsmoduler, der skal styrke undervisernes generelle digitale kompetencer. Målet er en hjemmeside, hvorfra alle frit kan teste både sig selv og sin skole i forhold til fastlagte parametre. Resultatet vil give en idé om stærke og svage sider samt pege mod specifikke læringsmoduler og -værktøjer, der vil kunne øge det generelle niveau. 
 
Projektets målgruppe er erhvervsskoler i EU.

Projektaktiviteter

1. Spørgeskemaundersøgelse til kortlægning af digitale kernekompetencer på den ene side og behov for kompetenceudvikling på den anden. Spørgeskemaet udsendes blandt ansatte på udvalgte erhvervsskoler i de fem deltagende lande (Danmark, Belgien, Italien, Spanien og Tyskland).  

2. Analyse af officielle dokumenter udgivet af EU samt nationale og regionale instanser omhandlende udfordringer, behov og prioriteringer relateret til underviseres digitale kompetencer. Analysen skal afdække eksisterende kompetenceudviklingsmuligheder samt udfordringer ved det generelle kompetencebehov.  

3. Udvikling af specifikke undervisningsmoduler designet til at hæve det generelle digitale kompetenceniveau blandt ansatte på erhvervsskoler.   
4. Udvikling af en matrix, der baseret på testspørgsmål indikerer digitalt kompetenceniveau samt konkluderer, hvilke undervisningsmoduler der med fordel kan gennemføres.